nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.07.2017 EU en Brazilië willen wereldwijd gelijke landbouwsteun

De Europese Unie en Brazilië hebben een voorstel voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over landbouwsubsidies en andere maatregelen op vlak van voedselzekerheid. Met dit voorstel willen zij marktverstoringen zo veel mogelijk beperken en de concurrentievoorwaarden voor landbouwers wereldwijd gelijkschakelen. Het is wel de bedoeling om rekening te houden met de specifieke behoeften van ontwikkelingslanden. Colombia, Uruguay en Peru hebben alvast laten weten dat ze het voorstel van Brazilië en de EU steunen.

In december van dit jaar gaat de elfde ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie door in Buenos Aires. Binnenlandse landbouwsteun staat daar hoog op de agenda. In dat kader hebben Brazilië en de Europese Unie, twee van ’s werelds grootste producenten van landbouwproducten, een voorstel gelanceerd om gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen tussen WTO-leden door handelsverstorende landbouwsubsidies in verhouding tot de omvang van de landbouwsector van elk land af te bouwen.

Er is ook speciale aandacht voor ontwikkelingslanden in het voorstel. Voor de minst ontwikkelde landen bijvoorbeeld geldt er geen subsidieplafond zodat zij hun landbouw verder kunnen ontwikkelen. Andere ontwikkelingslanden kunnen hun landbouwers ruimer ondersteunen en meer tijd nemen om zich aan te passen. Aangezien katoen voor veel ontwikkelingslanden belangrijk is, mikt het voorstel op een doelgerichte en ambitieuze aanpak van handelsverstorende subsidies voor deze sector.

Wat betreft overheidsprogramma’s in het kader van de voedselzekerheid is het de bedoeling om de voorschriften voor voorraadprogramma’s aan te scherpen en aan te vullen met maatregelen die marktverstorende effecten vermijden. Volgens EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström is het voorstel dat gelanceerd wordt niet alleen ambitieus, maar ook realistisch. “Samen met Brazilië scharen wij ons volledig achter een op regels gebaseerd wereldhandelssysteem”, stelt ze.

Ook landbouwcommissaris Phil Hogan is blij met het voorstel. “De EU en Brazilië kunnen opnieuw een leidende rol vervullen, net zoals bij de ministeriële conferentie van Nairobi in 2015, toen ons gezamenlijk voorstel de aanzet heeft gegeven tot de historische hervorming van de wereldwijd geldende regels inzake uitvoerconcurrentie in de landbouwsector”, stelt hij. “Nu richten we ons op binnenlandse landbouwsubsidies. De EU heeft haar landbouwbeleid drastisch hervormd. Met dit voorstel willen wij andere WTO-landen ertoe brengen ons voorbeeld te volgen en op die manier te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor alle landbouwers op plaatselijke, regionale en mondiale markten.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via