nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.05.2014 EU geeft award aan Vlaamse samenwerking rond natuur

Europa deelde voor het eerst Natura 2000 Awards uit aan natuurprojecten die uitmuntende resultaten behaalden. Vlaanderen nam de eerste prijs in ontvangst in de categorie ‘samenwerken’ voor het natuurproject 3watEr. Het project wil het Vijvergebied in Midden-Limburg ecologisch, economisch én recreatief versterken. Dit lukt, dankzij een goede samenwerking tussen landeigenaars, natuurorganisaties en de administraties. Vlaanderen werd nog tweemaal genomineerd, bijvoorbeeld ook voor het kalibratiemodel dat natuurdoelen aan Natura 2000 gebieden toewijst.

Het 3watEr project werkt al enkele jaren aan de verbetering van het Vijvergebied van Midden-Limburg vlakbij Hasselt. In de loop van het project zijn tientallen eilanden aangemaakt waar vogels veilig kunnen broeden, heeft heide nieuwe ruimte gekregen en zijn vele vijvers en dijken actief hersteld en verbeterd. “Hierbij is altijd rekening gehouden met de economische noden én is er gezocht naar een meerwaarde voor de bezoeker”, becommentarieert het Agentschap voor Natuur en Bos. Het gebied ligt in het grootste vijvercomplex van België.

Het project kreeg de Europese prijs omwille van de vernieuwende samenwerking tussen private landeigenaars, natuurorganisaties en verschillende overheden. Nieuwe Europese en Vlaamse natuurmaatregelen worden soms door private eigenaars als inbreuken op hun eigendom gezien, en dit heeft in het verleden vaak geleid tot ontevredenheid. Het 3watEr-project hield echter van bij het begin rekening met de landeigenaars. Daardoor kwam er een veel grotere oppervlakte beschikbaar voor natuurherstel én – belangrijker – werd het draagvlak ook veel groter.

“Ecologie, economie, en recreatie staan alle drie centraal in het project”, aldus minister Schauvliege, “en de bereikte balans tussen deze belangen werd dan ook geroemd door de jury. Het is nogmaals het bewijs dat natuur geen verhaal is van winnaars en verliezers, maar dat door samenwerking een model mogelijk is, waarbij iedereen te winnen heeft.” Het herstel van de vijvers in het gebied werd bijvoorbeeld goed afgesproken met de lokale viskwekers zodat zij verder konden werken terwijl de biodiversiteit in het gebied verbetert.

De Natura 2000 Awards zijn dit jaar voor het eerst uitgereikt om meer aandacht te vragen voor de bijdrage die Europa levert aan natuurbescherming. Natura 2000 is een netwerk van natuur. Samen zijn al deze natuurgebieden goed voor bijna 20 procent van de oppervlakte van Europa, waarin de biodiversiteit speciale bescherming geniet. De werken in het 3watEr-project volgen dan ook de filosofie van deze Europese gebieden, waarin men goed voor de natuur moet zorgen, maar waarin je ook kan wonen en werken.

Hoewel het huidige project momenteel wordt afgerond, hebben alle partners van het project zich allemaal geëngageerd om de gedane werken minstens 20 jaar in stand te houden.

Bekijk de projectvideo of bezoek de website voor meer info over de awards.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agentschap Onroerend Erfgoed

Volg VILT ook via