nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.02.2018 EU houdt bijzondere commissie pesticiden boven doopvont

In de nasleep van de glyfosaat-discussie van de afgelopen twee jaar heeft het Europees Parlement beslist om een bijzondere commissie op te richten die de Europese vergunningsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen gaat onderzoeken. De commissie zal bestaan uit 30 leden waaronder een aantal Belgische Europarlementsleden. Ze krijgt vanaf de eerste vergadering negen maanden de tijd om een rapport met bevindingen en aanbevelingen te publiceren.

De aanleiding van de oprichting van deze bijzondere commissie is de hernieuwing van de vergunning voor glyfosaat. In februari 2016 werd voorgesteld om de vergunning te verlengen met een termijn van 15 jaar, maar al gauw ontstond heel wat ophef omdat het actieve bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup volgens sommige studies kankerverwekkend zou kunnen zijn. Bovendien zaaiden gelekte documenten van Monsanto twijfel over de geloofwaardigheid van sommige studies die gebruikt werden in de evaluatieprocedure. Bijna twee jaar later werd de vergunning uiteindelijk met slechts vijf jaar verlengd.

Omdat er heel wat twijfels zijn ontstaan over de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen heeft het Europees Parlement beslist om een bijzondere commissie op te richten die het toelatingsproces voor pesticiden onder de loep moet nemen. Daarnaast moet de commissie nagaan waar wetenschappelijke beoordelingen mogelijke gebreken kunnen vertonen en waar belangenconflicten kunnen optreden in het vergunningsproces. Tot slot moet ook bekeken worden of de Europese agentschappen genoeg personeel en werkingsmiddelen hebben om hun rol te vervullen.

De commissie zal bestaan uit 30 Europese parlementsleden, maar het Parlement moet op donderdag de samenstelling nog goedkeuren. Onder de kandidaat-leden zijn ook een aantal Belgen. Hilde Vautmans (Open Vld) en Bart Staes (Groen) zijn naar eigen zeggen zo goed als zeker van een plaats in deze bijzondere commissie, de laatste is zelfs in de running om één van de twee rapporteurs te worden. Daarnaast maken ook Marc Tarabella (PS), Mark Demesmaeker (N-VA) en de Duitstalige Pascal Arimont (PSC) kans op een zitje.

Staes wijst erop dat het aan de groene fractie in het Europees Parlement te danken is dat deze commissie er komt. “Uiteindelijk gaat het over honderden chemische stoffen die een serieuze impact hebben op de kwaliteit van ons voedsel, het leefmilieu en de biodiversiteit. De Europese beoordelingsprocedures moeten boven elke twijfel verheven zijn. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat de burgers het vertrouwen behouden in politieke besluiten op basis van die beoordelingen”, luidt het.

Voor Vautmans is het belangrijk dat deze commissie de onafhankelijkheid en transparantie van de toelatingsprocedures van gewasbeschermingsmiddelen gaat onderzoeken omdat het Parlement verder beslissingen moet kunnen nemen op voorspraak van de Europese wetenschappers en instellingen. “Ik wil ook de bezorgdheden van de landbouwsector meenemen naar deze commissie. Zo is het onder meer belangrijk dat er alternatieven voorhanden zijn vooraleer middelen als glyfosaat worden verboden.” 

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Avaaz

Volg VILT ook via