nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

10.01.2017 EU in het verzet tegen concentratiegolf in toelevering?

De Europese commissaris voor Mededinging, Margrethe Verstager, staat volgens het Nederlandse vakblad Boerderij kritisch tegenover de concentratiegolf in de agrarische toelevering. Ze vindt de markt voor zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen al ‘erg geconcentreerd’, terwijl boeren behoefte hebben aan een breed aanbod. Dat heeft de Deense gezegd naar aanleiding van de fusieplannen van Dow en DuPont, Syngenta en ChemChina en Bayer en Monsanto.

Deze week bepleiten vertegenwoordigers van Dow en DuPont hun zaak bij de Europese Commissie. Ze deden dat in een gesloten hoorzitting waar ook onder meer mensen van BASF en belangenbehartigers van landbouwers en industrie aanwezig waren. Syngenta en ChemChina hebben de Commissie reeds verteld welke bezittingen ze bereid zijn te verkopen om voldoende mededinging te garanderen. Bayer’s overname van Monsanto is nog niet officieel gemeld bij de Commissie.

Alle bij fusies betrokken bedrijven argumenteren dat er nog voldoende concurrentie overblijft in de markt. Voldoende om te voorkomen dat de prijzen van landbouwinputs de hoogte in schieten en toeleveranciers hun uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling omlaag brengen. Analisten verwachten dat de Europese mededingingsautoriteit vooral kritisch zal kijken naar de overname van Syngenta door ChemChina omdat deze laatste een staatsbedrijf is. Andere overnames van ChemChina kregen groen licht, maar dat waren er buiten de voedselketen.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via