nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.09.2015 EU-ministers gaan uiteen zonder akkoord

De Europese ministers van Landbouw hebben nog geen akkoord kunnen vinden over maatregelen om de noodlijdende landbouwsectoren te steunen. De Europese Commissie deed een voorstel ter waarde van 500 miljoen euro, maar dat zit nog boordevol onduidelijkheden en schiet bovendien ernstig tekort, luidde het commentaar achteraf van Vlaams minister Joke Schauvliege en haar federale collega Willy Borsus.

De Europese ministerraad heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. Er is vooralsnog geen akkoord over de voorgestelde 500 miljoen euro steun die de Commissie voorstelde. "Wat hier op tafel is gelegd, is volledig ontoereikend en ook erg onnauwkeurig", aldus federaal landbouwminister Willy Borsus. Nog tijdens de vergadering had hij laten weten dat het Commissievoorstel volgens België slechts een beperkte impact zal hebben op de kaspositie van de landbouwbedrijven.

"Voor het toewijzen van die 500 miljoen euro zijn er nog geen criteria, er is geen duidelijk programma en het is ook niet zeker waar het geld vandaan komt", luidde de analyse van Borsus. Bij verschillende landbouwministers leefde naar verluidt even de vrees dat de landbouwsector zelf een deel van dat half miljard op tafel zou moeten leggen. Nergens in het voorstel ziet Borsus structurele maatregelen om de sectoren waar de prijzen gekelderd zijn er bovenop te helpen. "De markt heeft nochtans nood aan duidelijke signalen, bijvoorbeeld door een tijdelijke verhoging van de interventieprijs", aldus de minister.

Vlaams minister Schauvliege zit op de lijn van Borsus, maar vindt daarenboven dat in het Commissievoorstel de varkenssector te weinig aan bod komt. De maatregelen zijn bijna uitsluitend op de melksector gericht. Volgende week dinsdag buigen de landbouwministers zich opnieuw over het dossier, aanstaande donderdag of vrijdag zal de Commissie op een voorbereidende technische vergadering al een herwerkt voorstel op tafel leggen. "Wij willen structurele oplossingen, maar die hebben wij vandaag niet gehoord", aldus Schauvliege. Borsus vult aan: "Wij hebben het gevoel dat dit voorstel nog serieus aangevuld zal moeten worden om impact te hebben op de kaspositie en de levensvatbaarheid van de landbouwbedrijven. Dit is een uitzonderlijke crisis en dan zijn er ook uitzonderlijke antwoorden nodig."

In welke mate de Commissie haar voorstel nog zal aanpassen, is onduidelijk. België is pleitbezorger van een nieuw interventiesysteem, waarbij sneller ingegrepen wordt als de melkprijs onder een bepaald niveau zakt en waarbij bovendien rekening wordt gehouden met de productiekosten. Maar waarnemers denken niet dat de Commissie daaraan zal toegeven. Ze wil zo weinig mogelijk marktverstorend werken. Ook een tijdelijke herinvoering van de melkquota zit er niet aan te komen.

Net als de Belgische ministers lieten ook de boerenorganisaties maandag hun ongenoegen blijken over wat de Commissie heeft voorgesteld. Vorige week, bij de bekendmaking van de details van hun protestactie in de Europese wijk, kondigden de vertegenwoordigers van de European Milk Board reeds aan dat ze nog hardere acties zouden voeren als er maandag geen structurele oplossingen gevonden werden voor hun problemen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via