nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2017 EU-parlement reageert onverzetttelijk in ggo-dossier

Het Europees Parlement laat zijn ongenoegen blijken over de toelating die de Europese Commissie wil geven aan de import van producten die genetisch gemodificeerde maïs en katoen bevatten. Volgens Europarlementslid Bart Staes (Groen) zijn beide ggo's “ontworpen om bestand te zijn tegen onkruidverdelgers die een reëel risico vormen voor de menselijke gezondheid”. Het gaat om het niet-selectieve herbicide glufosinaat, niet te verwarren met glyfosaat, en 2,4-D. “Wij aanvaarden geen enkele ggo-toelating meer tot de EU-procedure hervormd is”, luidt de kordate reactie van Marc Tarabella (PS).

Dinsdag werd ook onder de lidstaten al geen voldoende grote meerderheid gevonden om de ggo's toe te laten. De experten van de lidstaten hadden kritiek op de gebruikte wetenschappelijke gegevens, de tegenstrijdige verklaringen die over de producten werden afgelegd en de gevolgde proefmethode. Het Europees Parlement heeft het op zijn beurt niet op de ggo-maïs en -katoen begrepen omdat beide gewassen zo gewijzigd zijn dat ze een behandeling met een niet-selectief herbicide overleven. Bij de maïs gaat het om 2,4-D. Deze actieve stof is al decennialang op de markt maar het Europees Parlement vreest dat het behalve een hormoonverstoorder ook schadelijk is voor de embryonale ontwikkeling.

De onkruidbestrijding in de ggo-katoensoort kan gebeuren met glufosinaat, de actieve stof van een handelsmiddel als Basta. In Europa kan dat middel enkel gebruikt worden op onbeteelde oppervlakten omdat een landbouwgewas niet gespaard zou blijven. Bij een genetisch gemodificeerd gewas ligt dat anders. Omdat glufosinaat schadelijk is voor de menselijke voortplanting willen de Europarlementsleden het gebruik ervan elders in de wereld niet aanmoedigen met een markttoelting voor de ggo.

Marc Tarabelle die namens de PS in het halfrond zetelt, maakt duidelijk dat de Europese Commissie zich de moeite beter kan besparen. Zolang de toelatingsprocedure voor ggo’s niet herzien wordt, zal het Parlement het been stijf houden. Het ggo-dossier is op EU-niveau al geblokkeerd sedert 2015. “We hebben een democratischer manier nodig om tot deze beslissingen te komen, die recht doet aan de impact die ze hebben op onze gezondheid, het leefmilieu en de landbouw”, zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen). “Het voorstel van de Commissie om de procedure te veranderen, schiet tekort.”

Het voorstel bestond erin lidstaten toe te laten de import van ggo's die Europees zijn goedgekeurd op hun eigen grondgebied te beperken. Eind 2015 werd dat idee afgeschoten door het Parlement. De parlementsleden vrezen dat zo'n regeling onwerkbaar is en de facto tot grenscontroles zou leiden tussen landen die elk een andere ggo-regelgeving hanteren. Tarabella zegt dat de Commissie de lidstaten uit elkaar wil spelen in de ggo-kwestie, “om de lobby van het bedrijfsleven te bevoordelen”. Het zou volgens hem ook maar een kwestie van tijd zijn vooraleer de ggo’s op het bord van de consument belanden. Van de 28 lidstaten zijn er 19 die helemaal geen ggo’s willen op hun grondgebied. Het Europees Parlement wacht op een nieuw voorstel van de Commissie.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via