nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.04.2017 EU-parlement spreekt zich opnieuw uit tegen ggo's

Het Europees Parlement heeft zich nog maar eens uitgesproken tegen de plannen van de Commissie om een hele reeks genetisch gewijzigde gewassen goed te keuren. Het gaat om de zesde stemming in ruim een jaar tijd waarin een meerderheid van het EU-Parlement zich uitspreekt tegen het gebruik van ggo’s in de landbouw en de voedselketen. Volgens de parlementsleden ontbreekt er informatie over de veiligheid van de ggo’s . Ze benadrukten het belang van een hervorming van de toelatingsprocedures.

Op tafel lagen toelatingen voor de teelt van drie ggo-maïssoorten en voor de import van ggo-maïs waarachter meerdere variëteiten schuilgaan. De drie ggo-maïssoorten voor teelttoelating zijn Bt11 van Syngenta en 1507 van Dupont voor een eerste toelating en MON810 van Monsanto voor een hernieuwing van de toelating. Daarnaast ging de stemming in het EU-Parlement nog om een importtoelating van een ggo-maïs van Syngenta die nog in de ontwikkelingsfase zit. Die maïs vertoont vijf genetisch gewijzigde kenmerken, voornamelijk herbicidentolerantie voor glyfosaat en glufosinaat en resistentie tegen de maïsstengelboorder, en kan onderling sub-combinaties maken.

Het Parlement oordeelde dat er onvoldoende garanties zijn over de vele sub-combinaties van de ggo-maïs met vijf genetisch gewijzigde kenmerken. Velen daarvan zouden bovendien nog niet op veiligheid getest zijn. “In de overlegperiode die voorafging aan de stemming zijn honderden bezwaarschriften ingediend door de lidstaten die onder meer wezen op ontbrekende informatie en slecht uitgevoerde tests en studies”, stelt het Parlement.

De parlementsleden wijzen er ook op dat de Europese Commissie nog steeds aanvragen voor het gebruik van ggo’s goedkeurt zonder advies te vragen aan de commissies in de lidstaten. “Hoewel voorzien was dat deze procedure met goedkeuring zonder advies van de lidstaten een uitzondering zou zijn, blijkt nu dat het eerder de regel is”, klinkt het. Het Parlement hoopt dat de Europese Commissie de democratische beslissing van het Parlement erkent en de vergunning voor deze ggo’s niet afgeeft.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via