nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.10.2017 EU-Parlement wil glyfosaatverbod tegen eind 2020

Glyfosaat, de actieve stof van de veelgebruikte onkruidverdelger Roundup, moet vanaf eind 2020 volledig verboden worden in de Europese Unie. Dat standpunt heeft de milieucommissie van het Europees Parlement ingenomen. De parlementsleden vragen een compleet verbod op gebruik door particulieren en een uitdoving van het gebruik in de landbouw. Volgende week stemt het voltallige EU-Parlement over de tekst, een dag later is het aan de lidstaten om zich uit te spreken over de verlenging van de vergunning. 

Het zijn belangrijke weken in het grote glyfosaatdebat. Volgende woensdag buigen de experts van de lidstaten zich opnieuw over het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning van glyfosaat met tien jaar te verlengen. De milieucommissie van het Europees Parlement laat alvast weten dat daar geen sprake van kan zijn en verwijst daarbij onder meer naar de “aanhoudende wetenschappelijke onzekerheid” over de gezondheidsrisico's van glyfosaat. Onder meer gelekte documenten van Monsanto ondermijnden de “geloofwaardigheid” van de studies die aangewend worden in het evaluatieproces, zo stelt een ruime meerderheid van de milieucommissie.

Ook in het Vlaams Parlement is er ongerustheid over de impact van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en ruimer van alle hormoonverstorende stoffen op de volksgezondheid. In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelden CD&V-parlementsleden Cindy Franssen, Katrien Schryvers, Griet Coppé, Vera Jans, Tinne Rombouts en Valerie Taeldeman een nieuwe conceptnota voor die ingaat op de rol die Vlaanderen te spelen heeft inzake de sensibilisering rond en de preventie van de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking kunnen ontregelen.

Daarbij wordt vooral gefocust op zwangere vrouwen en de vroegste levensjaren van een kind omdat het om een kwetsbare periode gaat. “De beste strategie om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te vermijden, is die stoffen verbieden, maar dat valt niet binnen de Vlaamse bevoegdheid”, zo klinkt het in de nota. “Een sensibiliserend en preventief beleid heeft pas zin als mensen effectief de blootstelling eraan kunnen vermijden. Dat dit niet evident is, spreekt voor zich.”

“De schijnbaar onontkoombare en massale aanwezigheid van hormoonverstoorders zou ertoe kunnen leiden dat overheden een van de grote problemen op het vlak van volksgezondheid wel erkennen, maar weinig acties denken te kunnen ondernemen”, zo klinkt het nog. “Daardoor gaat men de schadelijke gevolgen impliciet aanvaarden als ‘collatoral damage’ van een ongebreidelde ontwikkeling en toepassing van chemicaliën. Moedeloosheid of passiviteit is evenwel niet gerechtvaardigd.”

Hoe ziet dan uiteindelijk de missie van het Vlaamse beleid eruit? “De volksgezondheid centraal stellen, niet het minst voor toekomstige generaties, impliceert dat de Vlaamse bevoegdheden maximaal worden benut om de verspreiding van hormoonverstoorders in te dammen. In tijden waarin de financiering van de gezondheidszorg onder druk staat en de uitgaven voor hormoongerelateerde aandoeningen huizenhoog zijn, is inertie geen optie.”

Lees de volledige nota hier

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via