nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.05.2018 EU presenteert "ambitieuze" post-brexit begroting

De Europese Commissie wil de kater van de brexit doorspoelen met een "ambitieuze, maar realistische" meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot en met 2027. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft een budgettair kader van 1.279 miljard euro of 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen voorgesteld. Er wordt onder meer gesnoeid in landbouwuitgaven, maar tegelijkertijd beduidend meer uitgegeven voor grensbewaking. "Een kleiner GLB-budget staat haaks op de landbouwrealiteit", reageert Boerenbond ontgoocheld. 

2021 wordt het eerste jaar dat Groot-Brittannië niet meer zal bijdragen aan de Europese begroting. Dat slaat een gat in de begroting, maar de Commissie wil de brexit aangrijpen om een doorstart te maken met het Europese project. "De nieuwe begroting is een opportuniteit om onze toekomst vorm te geven als een nieuwe, ambitieuze Unie van 27 lidstaten die verenigd zijn in solidariteit", zo presenteert voorzitter Jean-Claude Juncker zijn langverwachte begrotingsplannen.

De Commissie stelt voor de hele periode van 2021 tot en met 2027 1.135 miljard euro aan financiële engagementen (1,11 procent van het bni van de EU) en 1.105 miljard euro aan betalingen (1,08 procent van het bni) voor. Rekening houdend met de inflatie komt dat neer op respectievelijk 1.279 miljard euro en 1.246 miljard euro. Dat is volgens het dagelijks bestuur vergelijkbaar met de omvang van de lopende meerjarenbegroting van 2014 tot 2020, ook al omdat het Europese ontwikkelingsfonds voortaan in de begroting zou zitten.

De Commissie wil het brexit-gat van circa 12 miljard euro per jaar opvangen met een combinatie van besparingen (50%) en hogere uitgaven (50%). Er zijn besparingen van 5 procent voorzien in het landbouwbudget en de cohesiefondsen, samen momenteel goed voor zo'n 70 procent van de uitgaven. Voor landbouw is een enveloppe van 378 miljard euro voorzien. Bedoeling is vooral dat de steun aan de grootste landbouwbedrijven afgetopt wordt.

De Commissie wil ook meer inkomsten genereren. Ze denkt onder meer aan 20 procent van de opbrengsten van de handel in CO2-uitstootrechten en een taks op plastic. Deze nieuwe eigen middelen zouden samen goed zijn voor ongeveer 12 procent van de totale Europese begroting en tot 22 miljard euro per jaar kunnen bijdragen aan de financiering van nieuwe prioriteiten, aldus de Commissie. Daarnaast zullen de lidstaten ook meer geld moeten bijdragen. Zo wil ze op termijn alle kortingen wegwerken voor lidstaten die meer aan de begroting bijdragen dan eruit ontvangen.

“Europa spreekt de lidstaten terecht aan op hun verantwoordelijkheid en gaat voor een groter budget dat aansluit bij de ambities”, zo reageert Boerenbond. “Maar de grote ontgoocheling is dat onze boeren en tuinders mee de rekening betalen van die hogere Europese ambities, want de bereidheid bij de lidstaten om Europa financieel te versterken is zeer matig. Ook de Europese landbouwsector is geconfronteerd met uitdagingen waarop het Europese beleid onvoldoende antwoord biedt. Prijzen en marges staan onder druk. De wispelturigheid van de markt laat zich ongenadig voelen. Het inkomen van de boer staat daardoor sterk onder druk en de onzekerheid neemt toe.”

“Onze ontgoocheling is dan ook zeer groot dat Europa in haar MFK de uitdagingen waarvoor land- en tuinbouw staat niet in rekening brengt”, aldus Boerenbond. “Integendeel, met een korting van 5 procent betalen we zelfs mee de rekening. De Vlaamse land- en tuinbouw moet daar bovenop nog een bijkomende korting slikken. Want het landbouwbudget moet evenwichtiger verdeeld worden tussen de oude en de nieuwe lidstaten. Dit is als principe verdedigbaar, maar dan moet wel de juiste rekening gemaakt worden. Men houdt onvoldoende rekening met de ondersteuning via het plattelandsbeleid en het cohesiebeleid. Twee beleidsdomeinen waarin de nieuwe lidstaten zeer sterk ondersteund worden, in tegenstelling tot de oude lidstaten.”

“En dan zijn er nog de maatschappelijke eisen en verwachtingen rond landbouw op het vlak van klimaat, milieu, dierenwelzijn …”, zo gaat Boerenbond verder. “We zijn bereid om ons deel van de verantwoordelijkheid hierin op te nemen, weliswaar binnen de mogelijkheden van het landbouwbeleid, ook budgettair. Europa geeft met deze Europese meerjarenbegroting evenwel de boodschap dat er voor deze toenemende maatschappelijke verwachtingen minder geld beschikbaar zal zijn. Wie betaalt de rekening als markt en beleid achter blijven?”

“Op die manier wordt de Vlaamse land- en tuinbouw dus tot drie keer toe het kind van de rekening: via een algemene korting, via een nadelige herverdeling én via meer eisen voor minder budget”, zo besluit Boerenbond ontgoocheld. “Onze boodschap aan Europa én aan de lidstaten is dan ook duidelijk. Een korting van het GLB-budget staats haaks op de landbouwrealiteit van toenemende economische druk en stijgende maatschappelijke verwachtingen. Wie snoeit in het budget, zal ook moeten snoeien in de beleidsambities.”

“Tegenover de hogere uitgaven zet de Commissie ook een aantal besparingen, onder meer in het landbouwbeleid, maar dat gebeurt op een slimme manier”, is Eurocommissaris Marianne Thyssen het niet eens met de analyse van Boerenbond. "Voor de rechtstreekse steun aan de boeren hebben we een meer rechtvaardige manier om het geld te verdelen, dat vooral ten koste van heel grote bedrijven zal gaan en meer zal inzetten op jonge, actieve boeren. Voor plattelandsontwikkeling zal er minder geld zijn, maar de lidstaten krijgen meer ruimte om eigen keuzes te maken.”

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via