nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2017 EU soepeler met ecologisch aandachtsgebied na droogte

Als gevolg van de droogte van dit voorjaar staat de Europese Commissie een aantal uitzonderingen toe voor het gebruik van ecologisch aandachtsgebied dat braak ligt. Zo mogen naast de percelen met groenbedekking ook braakliggende percelen aangewend worden voor productiedoeleinden zonder dat ze hun status als ecologisch aandachtsgebied verliezen. Ook zullen ze nog steeds meetellen als aparte teeltgroep voor gewasdiversificatie. Dat laat het Departement Landbouw en Visserij weten.

Braakliggende percelen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden ingeschakeld als ecologisch aandachtsgebied. Door de versoepeling van de Europese regelgeving is het nu mogelijk om die percelen toch te maaien of te laten begrazen tijdens de aanhoudingsperiode, zonder dat ze de kwalificatie als ecologisch aandachtsgebied of als aparte teeltgroep verliezen.

Ook percelen met een groenbedekker kunnen ecologisch aandachtsgebied blijven, al worden ze gemaaid of begraasd. Voorwaarde is wel dat de groenbedekker voldoende vroeg wordt ingezaaid, bijvoorbeeld na een vroege oogst van de hoofdteelt. Na het oogsten moet er ook steeds voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker voldoende nutriënten uit de bodem kon opnemen en voldoende de bodem kan bedekken.

Meer informatie: Departement Landbouw en Visserij 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via