nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2017 "EU-suikerproductie is nog groter dan verwacht"

Het aanbod aan suiker in de Europese Unie wordt nog groter dan verwacht. De totale productie in de EU wordt op 20,5 miljoen ton geschat, 19 procent meer dan het vijfjaarlijks gemiddelde van 17,2 miljoen ton. De gemiddelde opbrengstverwachting voor 2017 komt uit op 76,7 ton per hectare. Dat is 6,3 procent hoger dan het vijfjarig gemiddelde. Er is maar één land in Europa waar de suikeropbrengst ver beneden het vijfjarig gemiddelde zal blijven en dat is Oostenrijk.

Een aantal feiten en tendensen zorgen voor grote onzekerheid op de suikermarkt. Zo blijkt dat de suikerfabrieken in het laatste quotumjaar (2016/2017) 1,4 miljoen ton suiker boven het quotum hebben geproduceerd in plaats van de eerder aangekondigde 749.000 ton. Die hoeveelheid suiker moet overgedragen worden naar het huidige seizoen (2017/2018) en dat extra aanbod zal zwaar drukken op de suikerprijs en dus ook op de bietenprijs.

Ook dit seizoen, het eerste zonder quotum, blijkt dat er meer suikerbieten zullen zijn dan verwacht. Op basis van een Europees rapport is het duidelijk dat de gemiddelde opbrengstverwachting in 2017 6,3 procent hoger komt te liggen dan het vijfjarig gemiddelde en 3 procent hoger dan 2016. Zowat alle Europese landen halen een bovengemiddelde opbrengst. De hoogste opbrengst wordt in Spanje verwacht. Daar is er sprake van 93 ton per hectare. De grootste procentuele stijging is weggelegd voor Roemenië, waar een opbrengst van 43,7 ton 16 procent hoger is dan het vijfjarige gemiddelde. Enkel Oostenrijk laat geen groei zien: de opbrengst daalde er met 12 procent onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Tot slot gaat de Nederlandse Rabobank er ook van uit dat het marktaandeel van isoglucose, een zoetstof die uit graanzetmeel wordt gemaakt, sterk zal stijgen nu niet alleen de gemeenschappelijke marktordening voor suiker maar ook voor isoglucose is afgeschaft. Hoe groot het marktaandeel wordt, zal vooral afhangen van de suiker- en graanprijzen. Een marktaandeel van tien procent zou haalbaar zijn, terwijl dat nu vier procent is. “Dat drukt de vraag naar suiker wat nadelig kan uitpakken voor de bietenprijs”, zo luidt het.  

Meer informatie: JRC MARS Bulletin - Crop monitoring in Europe - October 2017

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via