nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

16.12.2015 EU talmde met criteria voor hormoonverstorende stoffen

Hoewel er een Europese biocidenrichtlijn bestaat, schiet de EU toch tekort in het beschermen van mens, dier en milieu tegen de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen. Het Europees Hooggerechtshof heeft de Commissie veroordeeld vanwege het ontbreken van duidelijke criteria om te definiëren wat hormoonverstorende stoffen zijn. Zweden had de zaak aangekaart bij het Europees Hof en krijgt gelijk. De Europese Commissie kan zich niet verschuilen achter de kritiek die er in de zomer van 2013 op haar voorstellen kwam. De EU-richtlijn stelt klaar en duidelijk dat de wetenschappelijke criteria voor de determinatie van hormoonverstorende stoffen er tegen 13 december 2013 moesten zijn.

Sinds september 2013 regelt een Europese richtlijn de handel en het gebruik van biociden als ongediertebestrijdingsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en desinfecterende producten. Het gaat om chemische stoffen die ingezet worden om insecten, microben of bacteriën af te schrikken of te vernietigen, maar ze kunnen soms ook risico's inhouden voor mens, dier en milieu.

De EU-richtlijn verplichtte de Europese Commissie om tegen december 2013 wetenschappelijke criteria vast te stellen voor het bepalen van hormoonverstorende eigenschappen van biociden. De Commissie liet dat echter na en daarop stapte Zweden naar het Europees Hooggerechtshof. Als verweer voerde de Commissie aan dat haar voorstellen onder vuur lagen en eerst een impactstudie nodig was, maar de Europese rechtbank wijst die argumenten van de hand. De voorstellen die in de zomer van 2013 gedaan werden, zijn inderdaad op veel weerstand gebotst omdat ze wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd zouden geweest zijn en ze de gemeenschappelijke Europese markt dreigden te verstoren. Daar had de Commissie zich echter niet mogen achter verschuilen.

Wil de Europese Commissie niet langer de wet overtreden, dan moet ze met wetgevende voorstellen komen om de ongeveer 700 chemische stoffen die onder de categorie hormoonverstorende stoffen vallen, te reguleren. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) eist snel duidelijkheid: “De Europese Commissie duikt al jaren weg voor haar verantwoordelijkheid en het probleem is dat zolang de criteria voor hormoonverstorende stoffen er niet zijn de Europese richtlijnen voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen niet echt goed geïmplementeerd kunnen worden.”

De Commissie laat zich voorlopig echter niet op een specifieke timing vastpinnen. Een woordvoerder meldt dat de eerste fase van de impactstudie momenteel loopt, de hele studie wordt ergens volgend jaar afgerond. Nadien starten dan de beraadslagingen over de criteria. De zegsman beklemtoont dat beslissingen “een stevige wetenschappelijke basis” moeten hebben en vroeg begrip voor de complexiteit van het dossier. “Niemand heeft dit ooit eerder gedaan.”

Bron: Belga /eigen verslaggeving

Beeld: FreeDigitalPhotos.net (bigjom)

Volg VILT ook via