nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2017 Europa heeft blauwdruk klaar voor drone-regelgeving

Het afgelopen jaar zijn er in ons land 815 professionele drones ingeschreven. Kamerlid Bert Wollants (N-VA) stelt zich vragen bij dat lage aantal: “Een onderzoeksbureau schatte vorig jaar al dat er zo'n 100.000 drones op onze markt zijn.” Volgens Wollants leidt de te strenge regelgeving nu tot ‘in het zwart’ vliegen. Hij bepleit een evaluatie van het drone-KB na één jaar ervaring, maar bevoegd minister François Bellot rekent op de nieuwe EU-regels. Op Europees niveau is er net een blauwdruk gepubliceerd voor het harmoniseren van de regels omtrent drones. Alle soorten drones en vluchten tot 150 meter hoog zouden er door gevat worden. Brussel belooft het pad te effenen voor de ontwikkeling van “een sterke en dynamische Europese markt voor dronediensten”.

In België mogen recreatieve drones maximaal één kilo wegen en tot tien meter hoog vliegen boven privéterrein. “Dat is zowat de strengste regelgeving in heel Europa, en toch wijzen de cijfers uit dat van alle verkochte drones er slechts 0,9 procent professioneel wordt gebruikt”, stelt Kamerlid Bert Wollants vast. De N-VA-politicus heeft moeite om dat te geloven en vermoedt dat professionele dronepiloten onder de radar van de overheid blijven.

Voor Wollants mag en moet het directoraat-generaal Luchtvaart streng zijn in de toepassing van de regels, maar moet er meer ademruimte komen voor de ontwikkeling van de sector. “Een evaluatie van het drone-KB na één jaar ervaring komt dan ook niets te vroeg”, zegt Wollants, “maar dat engagement wil de bevoegde minister François Bellot niet aangaan. Blijkbaar rekent hij erop dat de nieuwe Europese regels rond drones het euvel wel vanzelf zullen verhelpen.” De volksvertegenwoordiger had dat liever anders gezien omdat bedrijven afgeremd kunnen worden in hun ontwikkeling zolang dat Europees kader er niet is.

Op Europees niveau zijn de plannen om de sector te reguleren inderdaad nog vrij pril. Er bestaan al EU-regels maar die gelden enkel voor drones zwaarder dan 150 kilo. Voor alle drones die lichter zijn, dienen de lidstaten voorlopig zelf in een wettelijk kader te voorzien. Het nadeel hiervan is dat de interne markt versnipperd geraakt, wat de ontwikkeling van de technologie in de weg kan staan. Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie het voorstel om in een eengemaakt wettelijk kader te voorzien, als onderdeel van de Europese luchtvaartstrategie.

Ondertussen ligt er een blauwdruk op tafel, maar besluitvorming is er vooralsnog niet. De ambitie is om tegen 2019 te komen tot de verplichte registratie van drones en dronepiloten op Europees niveau. Met behulp van geo-fencing, het virtueel afbakenen van het luchtruim, wil men dronepiloten duidelijk maken waar ze wel en niet mogen vliegen. De omgeving rond luchthavens en kerncentrales is bijvoorbeeld strikt verboden terrein. Het Europees agentschap voor veiligheid van de luchtvaart (EASA) stelt ook voor om technische eisen (CE) toe te passen op drones en een folder met do’s en don’ts toe te voegen in alle verpakkingen.

De Europese Commissie wil naar eigen zeggen deze nieuwe innovatieve sector niet beknotten maar integendeel economisch verder ontplooien. Een duidelijk wettelijk kader is daartoe een vereiste. EASA werkt daar nu samen met de lidstaten en vertegenwoordigers van de drone-industrie aan.

De economische mogelijkheden van drones zijn schier eindeloos: datavergaring, pakjesdienst, inspectie van moeilijk toegankelijke gebouwen, precisielandbouw, enz. Dienstverleners die zich hierop toeleggen, hebben mooie marktvooruitzichten. De verwachting is dat de vraag naar dit soort diensten sterk zal stijgen, waarbij de schattingen uiteenlopen van een dronemarkt van 10 miljard tegen 2035 tot een optimistische schatting van 127 miljard euro al in de eerstkomende jaren. Precisielandbouw met behulp van drones (+42%) zou één van de belangrijkste groeipolen zijn richting 2020, naast inspectie van infrastructuur, recreatief gebruik en media en entertainment.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent

Volg VILT ook via