nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2017 Europa komt procedure tegen dumping overeen

De Europese Unie gaat zich beter wapenen tegen de invoer van producten aan dumpingprijzen uit China en andere landen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover dinsdag een akkoord bereikt. Concreet kwamen ze een nieuwe methode overeen om dumping te berekenen wanneer sprake is van ernstige marktverstoringen bij de invoer van producten uit derde landen. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de invloed van de overheid op de economie, maar bijvoorbeeld ook naar het respect voor internationale arbeids- en milieunormen.

De nieuwe regels moeten Europa wapenen tegen overcapaciteit op de wereldmarkt. Aanleiding vormt de veranderde status van China in de Wereldhandelsorganisatie, die het dreigde te bemoeilijken om op te treden tegen oneerlijke concurrentie uit het land. De Europese Commissie beklemtoont evenwel dat de procedure voor elk derde land gaat gelden.

"Het draagvlak voor vrijhandel kan enkel gegarandeerd worden als die handel ook eerlijk en correct is. De inspanningen van onze Vlaamse en federale regering om onze ondernemingen concurrentiëler te maken en jobs te creëren, kunnen enkel succesvol zijn als Europa tegelijk onze handelsbeschermingsinstrumenten versterkt en aanscherpt", verwelkomt Europarlementslid Sander Loones (N-VA) het akkoord. Hij wijst erop dat kmo's specifiek geholpen zullen worden bij de procedures.

De Commissie van Juncker had het voorstel in november vorig jaar op tafel gelegd. De Europese handelsministers en het voltallige Europese Parlement moeten de nieuwe procedure nog formeel goedkeuren. Verwacht wordt dat de nieuwe berekeningsprocedure tegen eind dit jaar van kracht wordt.
 

Bron: Belga

Volg VILT ook via