nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.02.2018 Europa regelt terugbetaling van te grote suikerheffing

De Europese Raad gaat akkoord met het terugbetalen van de productieheffing die bietentelers en suikerfabrieken teveel betaalden tussen 1999 en 2001. Een jaar geleden kwam het Europees Hof van Justitie tot het besluit dat Brussel de heffing indertijd verkeerd berekende. Daarop werkte de Europese Commissie een terugbetalingsregeling uit, die nu is goedgekeurd door de lidstaten. Het gaat om een totaalbedrag van 195,3 miljoen euro, waarvan ruim 102 miljoen euro misgelopen rente. Bietentelersverbond CBB is tevreden dat fouten uit het verleden rechtgezet worden, inclusief een verwijlinterest. In overleg met de Tiense Suikerraffinaderij wil de organisatie de akkerbouwers opsporen die in de bewuste jaren bieten teelden.

Op 30 september 2017 kwam een eind aan de sterke afscherming van de Europese suikermarkt met productiequota en een gegarandeerde bieten- en suikerprijs. Voor het verdwijnen van het suikerquotum waren de suikerproducenten financieel verantwoordelijk voor de verliezen die voortvloeiden uit de afzet van productieoverschotten. De productieheffing werd berekend over de suiker die boven quotum geproduceerd was. Daarmee financierde de EU de export van overschotten.

Voor de verkoopseizoenen 1999/2000 tot en met 2005/2006 vond de Tiense Suikerraffinaderij de haar aangerekende productieheffingen buitensporig zodat het de terugbetaling daarvan eiste van het voormalige BIRB, het Belgisch interventie- en restitutiebureau. De rechter vroeg het Europees Hof van Justitie om advies. Dat arrest is inmiddels een jaar oud en stelt dat de Europese Commissie zich inderdaad misrekende bij het bepalen van de productieheffingen voor de suikersector. Van 1999 tot en met 2001 hebben suikerfabrieken en bietentelers teveel geld afgedragen aan Brussel.

De Europese Commissie werkte een terugbetalingsregeling uit want het probleem stelt zich niet alleen voor de Tiense Suikerraffinaderij en haar leveranciers. Andere suikerfabrieken, zoals Cosun in Nederland, eisten ook een terugbetaling. In totaal moet er 195,3 miljoen euro terugvloeien naar de rechthebbenden, waarvan 93,1 miljoen euro teveel betaalde heffing en 102,2 miljoen euro misgelopen rente.

De lidstaten hebben nu hun fiat gegeven voor die terugbetaling. Het is niet voor het eerst dat de EU terugbetalingen moet doen aan de suikersector want ook voor de periode 2001-2005 zijn er tien jaar later rechtzettingen gebeurd. Brussel stort het geld aan de suikerfabrikanten zodat zij telkens voor de moeilijke taak staan om alle bietentelers op te sporen, zowel de actieve boeren als degenen die al lang geen bieten meer telen.

Hoewel de Tiense Suikerraffinaderij aan het langste eind trekt, komt er geen reactie uit die hoek maar wel van de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB). “We zijn blij dat Europa de fouten uit het verleden rechtzet, en daarbij ook verwijlinteresten rekent. Dat is meer dan welkom in weinig florissante tijden voor bietentelers”, zegt Peter Haegeman, de nieuwe secretaris-generaal van CBB. “Opsporen wie in de bewuste jaren bieten teelde en te veel productieheffing betaalde, is geen evidente oefening. Het zal ook onze taak zijn om dat tot een goed einde te brengen. Samen met de Tiense Suikerraffinaderij willen we bekijken hoe we dat praktisch kunnen aanpakken. We kijken uit naar het overleg dat zal plaatsvinden tussen beide betrokken partijen.”

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via