nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.10.2018 Europa wil drastische verandering vleeskuikenhouderij

Als het aan het Europees Parlement ligt, moet de vleeskuikenhouderij in Europa drastisch veranderen. Tijdens een debat in Straatsburg waren de partijen van links tot rechts het er over eens: de vleeskuikenhouderij is niet goed voor het dier, en evenmin voor de volksgezondheid, lucht, bodem en water.

In 2007 stelde de Europese Commissie een richtlijn in met minimumeisen voor de bescherming van vleeskuikens. Sindsdien is er echter geen duidelijke vooruitgang geboekt en de aanpak verschilt tussen de lidstaten. “De harde werkelijkheid is dat tienduizenden vleeskuikens in grote groepen bij elkaar worden gehouden, zonder dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en zonder toegang tot licht”, aldus de Tsjech Pavel Poc, sociaaldemocratisch Europarlementariër.

De Italiaanse christendemocraat Herbert Dorfmann zei in het debat dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de situatie van de kip te verbeteren, waarbij hij onder andere verwees naar onderzoek van Wageningen Universiteit. Hij schetste het probleem dat pluimveehouders die zich willen houden aan de richtlijn, te maken krijgen met concurrenten die daar niet aan (hoeven) voldoen.

Naast het dierenwelzijn werd ook het grootschalig gebruik van antibiotica aan de kaak gesteld, evenals de uitstoot van ammoniak en de druk van intensieve bedrijven op bodem, lucht en water. Pools Europees commissaris Elżbieta Bieńkowska, die commissaris Karmenu Vella in Straatsburg verving, kondigde aan dat de Europese Commissie de verbetering van de omstandigheden in de vleeskuikenhouderij op gang wil brengen, waarbij dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid wat haar betreft hand in hand gaan.

In ons land kwam de vleeskippenhouderij dit jaar ook enkele keren onder vuur, na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisaties GAIA en Animal Rights. Vlaams minister van Dierenwelzijn gaf naar aanleiding daarvan aan dat de Europese normen voor kippenkwekerijen strenger moeten. “Ze geven geen antwoord meer op de eisen die we vandaag, elf jaar na het verschijnen van de norm, hebben op het vlak van dierenwelzijn”, aldus Weyts in maart dit jaar. Hij wees er evenwel ook op dat in Vlaanderen eind 2017 een actieplan werd opgelegd aan de sector, met extra voorwaarden op het vlak van dierenwelzijn.

Bron: Boerderij / eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via