nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2017 Europees akkoord over Omnibus-landbouwvoorstellen

Verbetering van de positie van boeren in de keten, meer instrumenten om markt- en productierisico’s op te vangen en meer vrijheid voor de lidstaten bij de definitie van actieve landbouwers en steun voor jonge boeren. Daarover is een principeakkoord voor de komende jaren gesloten tussen onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en lidstaten onder het Estlandse voorzitterschap.

Er is een akkoord over het landbouwluik van de Omnibusregeling waarin aanpassingen qua budget en Europese regelgeving voor de komende jaren zijn verankerd. Volgens het Europees Parlement verbetert het akkoord de mogelijkheden voor erkende producentenorganisaties om te onderhandelen over leveringsvoorwaarden en de productie te plannen zonder dat ze in strijd handelen met EU-mededingingsregels.

Verder komen er aanpassingen om boeren te compenseren voor de gevolgen van een crisis. De maximale vergoeding voor weersverzekeringen gaat omhoog en het eigen risico gaat omlaag van nu 30 procent naar 20 procent. Verder worden de mogelijkheden voor gekoppelde steun verbeterd. Op het gebied van inkomenssteun komt er meer nationale ruimte voor de definitie van actieve landbouwers die steun mogen ontvangen en voor het opstellen van lijsten met bedrijven die niet in aanmerking komen. Steun voor jonge boeren mag bovendien worden verhoogd van 25 naar 50 procent van de basisbetaling gedurende vijf jaar. De beperking van het aantal hectares blijft wel bestaan. 

Volgens onderhandelaar Paolo de Castro is het parlement erin geslaagd om optimaal gebruik te maken van de Omnibus-voorstellen om knelpunten voor boeren op te lossen. “De meeste ideeën van het parlement over vereenvoudiging, risicobeheersing en marktpositie zijn in het akkoord opgenomen”, aldus De Castro. Albert Dess, rapporteur van de landbouwcommissie in het Europees Parlement wijst op extra gewassen die in ecologische aandachtsgebieden geteeld mogen worden, waaronder olifantsgras. “Verder komen er meer stimulansen voor de teelt van eiwitgewassen”, aldus Dess.

De Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca verwelkomt de aanpassingen aan de regelgeving. Het gaat volgens de organisatie om een duidelijke vereenvoudiging van de Europese landbouwregels. Specifiek is Copa blij met de inspanningen om de positie van landbouwers in de voedingsketen te versterken en om de verzekeringssystemen te verbeteren. “Ook de grotere autonomie voor lidstaten om eigen accenten te leggen inzake de regelgeving over actieve boeren is een goede zaak”, aldus voorzitter Pekka Pesonen. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Cofabel

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via