nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2017 Europees bietenareaal flink aangegroeid

Het Europese bietenareaal is met liefst 231.300 hectare of 16,2 procent gegroeid. In 17 van de 19 Europese lidstaten waar bieten worden geteeld breidde het areaal uit. In Frankrijk, Duitsland en Polen was de groei van het areaal het sterkst. Enkel in Kroatië en Oostenrijk daalde het areaal. Frankrijk blijft de grootste bietenteler, in het Verenigde Koninkrijk werd de grootste procentuele groei genoteerd: het areaal groeide er met 29 procent ten opzichte van oogstjaar 2016. 

231.300 hectare. Zo groot is de groei van het areaal suikerbieten in de 19 bieten-telende EU-lidstaten. Daarmee komt het totale areaal uit op dik 1,4 miljoen hectare, goed voor een stijging van 16,2 procent. Van alle landen kromp het areaal slechts in twee landen. Frankrijk blijft de grootste bietenteler met een areaal van 450.000 hectare. Dat was vorig jaar nog 375.000 hectare, wat een stijging betekent van 75.800 hectare of een groei van 20 procent. Met 375.000 hectare is Duitsland de nummer twee in Europa (+64.400 ha) en Polen met 232.000 ha de nummer drie (+29.100 ha).

Het Verenigd Koninkrijk volgt met 91.000 ha op plaats vier, Nederland is goed voor een vijfde plaats. In het VK groeide het areaal met 29 procent ten opzichte van oogstjaar 2016. Nederland zit daar met 27 procent net onder. Buiten de EU groeide het Russisch areaal met 7 procent en het Oekraïense areaal met 6 procent. Wat de suikermarkt betreft lag het prijsniveau van de noteringen eind juni 28 procent lager dan vorig jaar het geval was. De International Sugar Organisation (ISO) verwacht een wereldsuikerproductie van bijna 180 miljoen ton, bij een consumptie van 175,6 miljoen ton. Daarmee stijgt, theoretisch gezien, de wereldvoorraad met 3 miljoen ton. 

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via