nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.11.2016 Europees fiat voor klimaatplan 36 Vlaamse gemeenten

De Europese Commissie keurde de klimaatactieplannen goed die 36 Vlaams-Brabantse gemeenten opmaakten als een uitvloeisel van het Burgemeestersconvenant dat ze eerder ondertekenden. De goedkeuring van het plan opent mogelijkheden voor financiering door Europa om deze plannen uit te voeren. Dat meldt de provincie Vlaams-Brabant die de gemeenten twee jaar geleden opriep om het convenant te tekenen en ondersteuning bood bij het opstellen van de plannen.

In totaal ondertekenden 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeestersconvenant waarin ze zich samen met tot dusver reeds 6.000 andere gemeenten in de EU engageerden om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent te verlagen. 54 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben ondertussen reeds een door hun gemeenteraad goedgekeurd klimaatactieplan. De dossiers van de andere 18 gemeenten zijn nog in onderzoek.

De klimaatplannen bevatten maatregelen zoals samenaankopen van dak-, vloer- en muurisolatie, elektrische fietsen en voertuigen, uitbreiding en verbetering van fietsinfrastructuur, premies voor PV-panelen en zonneboilers, energiezuinige openbare verlichting, verlaging van het energieverbruik in openbare gebouwen, het stimuleren van lokale hernieuwbare energieproductie en vergroening van de bebouwde omgeving.  

Bron: Belga

Volg VILT ook via