nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.07.2014 Europees hof velt oordeel in geding over groene stroom

Steunmaatregelen voor de productie van groene stroom op het nationale grondgebied zijn in overeenstemming met het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een Zweedse zaak die gelijkenissen vertoont met de hangende zaak over de Vlaamse groenestroomcertificaten. Het Hof wijst erop dat de nationale steunregeling noodzakelijk is om vanuit een langetermijnperspectief investeringen in groene energie te bevorderen.

In Zweden worden certificaten toegekend voor de productie van groene stroom op het nationale grondgebied. Door de verkoop van die certificaten aan leveranciers of gebruikers ontvangen deze producenten een extra opbrengst, wat de productie van stroom uit hernieuwbare energiebronnen moet stimuleren. De steunregeling belandde bij het Europees Hof nadat het bedrijf Alands Vindkraft naar de Zweedse rechter was gestapt uit protest tegen de weigering van de Zweedse autoriteiten om certificaten toe te kennen voor stroom opgewekt door haar windmolenpark op de Finse eilandengroep Aland. Volgens Alands Vindkraft vormt de Zweedse regeling een inbreuk op het vrije verkeer van goederen. Ongeveer 18 procent van de Zweedse elektriciteitmarkt zou voorbehouden zijn aan groenestroomproducenten uit Zweden, en dat ten nadele van stroominvoer uit andere lidstaten.

In zijn arrest erkent het Hof dat de regeling de invoer van groene stroom uit andere landen kan belemmeren, maar is "die beperking gerechtvaardigd door de doelstelling van algemeen belang om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen teneinde het milieu te beschermen en de klimaatverandering tegen te gaan ". De Zweedse zaak vertoont parallellen met de hangende zaak over de Vlaamse regeling voor groenestroomcertificaten. Vorig jaar stelde de advocaat-generaal van het Hof nog in een niet-bindend advies dat de regeling strijdig zou zijn met het vrije verkeer van goederen. In het Zweedse arrest slaan de vijftien rechters van de grote kamer van het Hof nu een andere toon aan. Het arrest over de Vlaamse groenestroomcertificaten wordt dit najaar verwacht.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via