nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2017 Europees Parlement trekt lessen uit fipronil-crisis

De nieuwe Waalse minister-president Willy Borsus moet niet naar de Kamer afzakken voor een hoorzitting over het fipronil-dossier. De oppositie wilde van Borsus weten waarvan hij precies op de hoogte was toen hij nog federaal minister van Landbouw was, maar de meerderheidspartijen stemden het voorstel weg. De fipronil-crisis stond in Brussel maar ook in Straatsburg op de politieke agenda. Het debat maakte voor de Europarlementsleden duidelijk dat de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten beter moet.

Tijdens zijn eerste plenaire vergadering na het zomerreces heeft ook het Europees Parlement zich over de fipronil-besmetting gebogen die de afgelopen weken de eierindustrie teisterde. Het insecticide, dat wordt gebruikt voor de bestrijding van onder meer luizen en vlooien en niet in aanraking mag komen met voedsel of vee, werd door fraudeurs illegaal in een reinigingsmiddel voor kippenstallen gemengd. Daardoor werden vooral in Nederland en België honderden pluimveebedrijven geblokkeerd. Eieren van deze bedrijven mochten niet meer geëxporteerd worden, wat tot grote economische schade leidde.

Het debat in Straatsburg maakte duidelijk dat volgens de parlementsleden de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten beter moet. "Het bestaande snelle waarschuwingssysteem RASFF is een goede tool", zei Bart Staes (Groen). "Maar alles staat of valt met het inbrengen van informatie. Als bepaalde staten weigeren, sta je voor Piet Snot." België bracht op 20 juli de andere Europese lidstaten op de hoogte van de fipronil-besmetting, maar beschikte volgens Staes al eerder over indicaties. "Lidstaten moeten onverwijld optreden, er moeten boetes komen voor landen die dat niet doen", vindt hij.

Ivo Belet (CD&V) is dezelfde mening toegedaan. Hij vindt RASFF "veel te afhankelijk van de (on)wil van de nationale agentschappen" en vraagt de Commissie om snel maatregelen uit te werken. "Waarschuwingen over voedselveiligheid moeten aan strengere regels onderworpen worden en automatisch gedeeld worden tussen de lidstaten én met de Commissie." Commissaris voor Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis kondigde alvast maatregelen aan om een herhaling van de fipronil-crisis te voorkomen. Op dinsdag 26 september komen de Europese lidstaten samen voor een bijzondere vergadering over de crisis.

Ook Hilde Vautmans (Open Vld) vraagt een "grondig onderzoek naar waar het fout gelopen is" met de fipronil-besmetting. "Het RASFF moet dringend aangepast worden", zegt ze, al gingen we in de eerste plaats in eigen land in de fout omdat de officiële melding op 20 juli gebeurde terwijl fipronil voor het eerst op 15 mei werd waargenomen in België. “Er is veel te laat gehandeld zodat ik ik pleit voor meer transparantie, betere communicatie en informatiedoorstroming in de Europese Unie.” Mark Demesmaeker (N-VA) vindt dat de nodige lessen getrokken moeten worden, maar waarschuwt ervoor niet te reageren als "kippen zonder kop". Hij past voor intentieprocessen tegen de voedselagentschappen, maar vindt wel dat het waarschuwingssysteem waar nodig bijgestuurd en bedrog voorkomen en ontraden moeten worden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via