nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.09.2015 Europees Parlement wijst klonen van dieren resoluut af

De voorstellen van de Europese Commissie voor een ban op gekloond dierlijk materiaal gaan volgens het Europees Parlement niet ver genoeg. Een grote meerderheid van de Europese volksvertegenwoordigers wil ook de ‘achterpoortjes’ sluiten. Tot nu toe is het mogelijk om gereproduceerd materiaal uit derde landen te importeren. Verder zou volledig uitgesloten worden dat de nakomelingen van klonen op ons bord belanden. Het is het Europees Parlement vooral te doen om dierenwelzijn en ethische overwegingen. Klonen ligt bovendien erg gevoelig bij de bevolking.

Het Europees Parlement wil het klonen van dieren volledig verbannen. De recente stemming stuurt aan op een uitbreiding van het moratorium zodat gekloond vee, voedingsmiddelen die afkomstig zijn van nakomelingen van kloondieren en reproductiemateriaal van kloondieren en hun nakomelingen niet verhandeld kunnen worden. Niet verhandeld wil in deze ook zeggen dat het niet geïmporteerd kan worden van buiten de EU. Het gestemde rapport versterkt het voorstel van de Europese Commissie uit 2013 aanzienlijk door het tijdelijke moratorium om te buigen tot een volledig verbod.

Volgens Europarlementslid Bart Staes (Groen) worden "gevaarlijke achterpoortjes" gesloten door er voor te zorgen dat het verbod ook van toepassing wordt op de nakomelingen van gekloonde dieren. Staes: "Het is geweten dat dieren die gekloond worden, dienen om mee te fokken. De kloontechnieken zijn immers extreem duur. Ze worden dus niet verwerkt tot voeding, terwijl hun nakomelingen wel op ons bord kunnen komen. Indien er enkel een verbod op het klonen van dieren voor voedsel zou zijn, kan er nog steeds gekloond worden om dan hun nakomelingen te gebruiken in voedsel." De enige uitzondering op het algemene verbod is er voor dieren die met uitsterven bedreigd worden.

Het Duitse Europarlementslid Renate Sommer spreekt als rapporteur namens de milieucommissie duidelijke taal: "De techniek achter klonen is nog niet volwassen en de ontwikkeling staat min of meer stil. Het sterftecijfer blijft zeer hoog en veel van de dieren die wel levend worden geboren, sterven in de eerste weken. Dit gaat vaak met veel pijn gepaard. Moeten we daar voor zijn?" Sommer bepleit een algeheel verbod zodat het onmogelijk wordt om gereproduceerd materiaal te importeren “en derden het smerige werk te laten opknappen”. De kloontechniek wordt al gebruikt in China, de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Australië. Uit een aantal van die landen importeert de EU rundvlees. Dat boezemt Europarlementslid Marc Tarabella (PS) angst in omdat de traceerbaarheid van vlees daar niet op hetzelfde hoge niveau als in Europa staat.

De Italiaan Giulia Moi voegt daar namens de landbouwcommissie nog aan toe dat de beslissing behalve door dierenwelzijn ook door de volksgezondheid ingegeven is. “Ons standpunt zendt een helder signaal naar de handelspartners. Wij zijn niet bereid onze gezondheid op het spel te zetten door dubieuze producten toe te laten. Onze boeren hebben momenteel te kampen met enorme concurrentie, vooral vanuit Azië, onder meer als gevolg van praktijken zoals klonen. Maar Europa is gebaseerd op waarden, inclusief kwaliteit. We willen voorkomen dat we een pad inslaan waarna er geen weg meer terug is.” Groen-parlementslid Bart Staes vindt het goed dat Europa nu op de rem gaat staan. En Tarabella voegt er nog aan toe dat klonen niets goed brengt. Integendeel, het zou volgens de socialist het Europese landbouwmodel in gevaar brengen door afbreuk te doen aan waarden zoals kwaliteit en dierenwelzijn.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het klonen van dieren slecht is voor het dierenwelzijn. De techniek van somatische celkerntransplantatie leidt tot afwijkingen in de placenta en de foetus, met als gevolg een slechte welzijnssituatie en vaak aanzienlijke pijn. Deze pijn treft de draagmoederdieren die voor het klonen worden gebruikt en hun nakomelingen. Dit leidt ook tot ethische kwesties in verband met de verantwoording van de kloontechniek. Bovendien is de doorsnee Europeaan geen voorstander van klonen. Een Eurobarometer-enquête uit 2010 bracht aan het licht dat de Europese bevolking weinig voordeel ziet in het klonen van dieren.

De geamendeerde tekst verandert de oude richtlijn in een verordening die directe werking heeft in de lidstaten en dus niet eerst moet worden omgezet naar nationale wetgeving. De twee rapporteurs knopen nu namens het Europees Parlement gesprekken aan met de lidstaten. Om zeker te zijn dat de regels goed toegepast worden, komen er ook maatregelen voor de traceerbaarheid van gekloond voedsel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via