nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.11.2014 Europees vogelbestand in vrije val

Het vogelbestand in Europa is de voorbije dertig jaar drastisch en dramatisch teruggelopen, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Exeter die in het vakblad Ecology Letters is gepubliceerd. Opvallend is dat vooral 36 wijdverspreide soorten zoals mussen en spreeuwen het slachtoffer zijn. Onder andere moderne landbouwmethoden zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. Sommige bedreigde vogelsoorten zijn daarentegen in aantal gegroeid omdat ze de voorbije jaren konden profiteren van beschermende maatregelen.

De onderzoekers werkten data uit rond 144 Europese vogelsoorten uit meer dan duizend verslagen uit 25 landen. De biodiversiteit is als nooit tevoren afgenomen, zo blijkt. In totaal zijn er nu 421 miljoen minder vogels dan drie decennia geleden. Negentig procent komt op het conto van 36 wijdverbreide soorten, zoals mussen, leeuweriken en spreeuwen.

Pogingen om de terugloop af te remmen, spitsten zich namelijk voornamelijk toe op meer zeldzame vogelsoorten die riskeren uit te sterven. Minder aandacht ging er naar de meer voorkomende species, zeggen de wetenschappers. De studie wijst nu echter op een pijnlijke manier aan dat ook die soorten meer bescherming zouden moeten genieten.

“Het is net die groep van vogels die een belangrijk nut heeft voor de mens”, aldus één van de onderzoekers. “Interactie met natuur door bijvoorbeeld vogels te observeren en te voederen, is essentieel voor het menselijk welzijn, en het verlies van die veel voorkomende soorten is dus nefast”. Daarbovenop helpen vogels ook om plagen onder controle te houden, zaden rond te strooien en karkassen te verwerken.

De terugloop in vogelpopulaties kan gelinkt worden aan moderne landbouwtechnieken, de achteruitgaande kwaliteit van ons milieu en de fragmentatie van habitats. Al blijven de invloeden van al die factoren onduidelijk. “Dit is een waarschuwing van Europese vogels. Het is duidelijk dat ons huidige milieubeleid onhoudbaar is voor de meeste van onze veel voorkomende soorten vogels.”

De onderzoekers pleiten er daarom voor dat er meer subsidies vrijkomen voor conservatieplannen en milieu-acties op grotere schaal zoals projecten rond groen in de stad, en effectieve agro-milieu programma’s die daadwerkelijk de achteruitgang van zowel gewone als zeldzame soorten moeten stoppen.

Anderzijds was er ook wel een toename van een aantal zeer bekende vogelsoorten zoals koolmezen, roodborstjes, pimpelmezen en merels. Enkele zeldzame soorten als de raaf, de bruine kiekendief en buizerds profiteerden op hun beurt van de beschermende maatregelen waardoor ook zij groeiden in aantal.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Wikimedia Commons - Jack Williamson, Jr

Volg VILT ook via