nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.10.2017 Europese beslissing over glyfosaat wordt uitgesteld

De experten van de EU-lidstaten hebben woensdag geen beslissing genomen over een verlenging van de vergunning voor de controversiële onkruidverdelger glyfosaat. Er vond ook geen formele stemming plaats. De Europese Commissie zal nu de standpunten van de verschillende landen bestuderen en een nieuwe vergadering beleggen. Wanneer die zal plaatsvinden, is nog niet geweten. Eerder op de dag kondigde federaal landbouwminister Denis Ducarme aan dat België gekant is tegen een verlenging van de vergunning met tien jaar.

De vergadering van het expertencomité dat over de vergunning moest beslissen, is afgelopen zonder dat er een formele stemming heeft plaatsgevonden. De Commissie had een voorstel klaar om glyfosaat tien jaar langer toe te laten op de Europese markt. Het was echter al langer duidelijk dat er onvoldoende lidstaten dat voorstel steunen. Zo is van Frankrijk, Oostenrijk en Italië geweten dat ze tegen een nieuwe markttoelating voor de onkruidbestrijder zullen stemmen. Nederland gelooft dan weer wel in de veiligheid van het product.

Het standpunt van België was lange tijd onduidelijk, maar net voor de expertenvergadering van start ging, liet federaal landbouwminister Denis Ducarme dan toch in zijn kaarten kijken. Ons land stelt zich in lijn met het Europees Parlement en wil dat een nieuwe vergunning een looptijd heeft van niet meer dan vijf jaar en dat het gebruik van glyfosaat in die periode uitgefaseerd wordt. "Als er een standpunt moet worden ingenomen, dan zal de resolutie van het Europees Parlement ons referentiepunt zijn", zegt Ducarme.

Volgens de minister hebben de parlementsleden rekening gehouden met zowel de wetenschappelijke controverse die rond glyfosaat hangt als met de afhankelijkheid van de landbouwsector van het product. “De landbouwers zijn niet gebaat met een plots totaalverbod, maar wel met een uitfasering van het gebruik. Dus ben ik heel blij met dit standpunt van het Europees Parlement, als liberaal maar ook vanwege mijn overtuigingen op het vlak van leefmilieu", aldus Ducarme.

De Commissie gaat nu rekening houden met het standpunt van de verschillende lidstaten en wil "een oplossing vinden die een zo breed mogelijke steun geniet, rekening houdend met de volksgezondheid, het leefmilieu en de beschikbare wetenschappelijke data". Ze plant daarom een nieuwe vergadering van het Permanent Comité, waarin ook een expert van de Belgische FOD Volksgezondheid zetelt. Als binnen dat Permanent Comité geen gekwalificeerde meerderheid kan gevonden worden voor het voorstel dat op tafel ligt, moet de Commissie zelf beslissen over een nieuwe vergunning. Wegens de controverse die rond het dossier hangt, is dat een scenario dat de Commissie absoluut wil vermijden. De huidige, tijdelijke vergunning loopt op 15 december 2017 af. 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via