nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.04.2017 "Europese Commissie laat Vlaamse frieten in de steek"

Op 17 februari besliste Brazilië om antidumpingmaatregelen in te stellen tegen enkele Europese aardappelverwerkende bedrijven, waaronder verschillende Belgische zoals Lutosa, Mydibel en Agristo. De beslissing kwam er na een klacht van een Braziliaanse aardappelverwerker. Volgens EUPPA, de Europese Associatie van aardappelverwerkende bedrijven, rammelt het Braziliaanse onderzoek echter aan alle kanten, aldus Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), die landbouwcommissaris Hogan interpelleerde over de zaak. 

Volgens de Braziliaanse aardappelverwerker in kwestie werden enorme volumes goedkope diepgevroren aardappelproducten vanuit West-Europa ingevoerd, tegen prijzen die 18 tot 41 procent lager liggen dan de prijzen waaraan ze diezelfde producten tijdens dezelfde periode hebben verkocht in onder meer het Verenigd Koninkrijk. Voor België zou het volgens de Brazilianen gaan om een prijsverschil van 24,8 procent. Gevolg van de beslissing is dat de betrokken bedrijven aan een individueel onderzoek worden onderworpen, wat volgens Romain Cools van sectorfederatie Belgapom een “ontzettend tijdrovende en dure procedure” is. 

Ook Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere vindt de situatie onaanvaardbaar: “Onze Belgische diepvriesfrieten krijgen, afhankelijk van het bedrijf, een extra belasting aan hun broek van 10 tot bijna 25 procent. Dat is een hallucinant cijfer, zeker als we weten dat België elk jaar 71.000 ton aardappelproducten uitvoert naar Brazilië, goed voor 40 miljoen euro.” Vandenkendelaere ondervroeg EU-commissaris Phil Hogan over de kwestie, maar stelde vast dat het antwoord van de Commissie “heel mager” uitvalt. “Het enige wat de Commissie daartegenover stelt, is een nogal vage belofte om de getroffen bedrijven juridisch en administratief te ondersteunen”, zo klinkt het.

“Nochtans vertoont de berekeningswijze van de Braziliaanse overheid gaten en uit hun onderzoek blijkt nergens dat hun eigen markt wordt geschaad, wel integendeel”, zo klinkt het fel bij Vandenkendelaere. “Daarnaast wijst EUPPA erop dat Brazilië Europese bedrijven discrimineert ten opzichte van Chinese die zouden worden beoordeeld op basis van gebrekkige informatie. Als ik de reactie van de Commissie nu hoor, lijkt het erop alsof men Brazilië laat begaan.”

Vandenkendelaere beseft wat er op het spel staat: “Onze bedrijven dreigen een heel belangrijke afzetmarkt te verliezen”, zo weet hij. “Maar ook Duitse, Nederlandse en Franse bedrijven delen in de klappen. We mogen het hierbij niet laten. Ik ben van plan om, het liefst gesteund door zoveel mogelijk collega’s, de Commissie hierover te blijven interpelleren. Zij moet haar verantwoordelijkheid nemen en zowel bij de WTO als bij de Braziliaanse overheid de nodige stappen ondernemen om deze onrechtvaardige maatregelen terug te schroeven.”

“Dat deze zaak niet ongemoeid gelaten wordt, juichen we uiteraard toe”, zo reageert Filip Wallays van Agristo. “Deze situatie is het gevolg van een beslissing die buiten de macht van onze sector is genomen en die een hele zware impact heeft. Het gaat om een puur protectionistische maatregel van de Braziliaanse overheid. Vanuit de EU wordt ruim 150.000 ton naar Brazilië geëxporteerd, waarvan meer dan de helft uit België. Goed voor een totale exportwaarde van meer dan 100 miljoen euro. Ik stel jammer genoeg vast dat die maatregel zomaar ingevoerd kan worden en dat we dat als Europese Unie blijkbaar niet kunnen verhinderen.”

Kan de situatie nog gekeerd worden? “Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik vrees dat we het momentum gemist hebben om de beslissing ongedaan te maken”, aldus Wallays. “De antidumpingtarieven zijn ingesteld en onze slaagkansen worden met de dag kleiner. Onze producten zomaar naar een ander land verschepen is niet evident. Het gaat om verschillende tarieven per bedrijf, dus het is waarschijnlijker dat er verschuivingen komen tussen de bedrijven. Als sector kijken we steeds meer naar Azië, waarin we trouwens gesteund worden door de overheid. Het is jammer dat die overheid zich niet op alle fronten even strijdvaardig kan tonen. De ene dag verkrijg je in Brazilië een exporttoelating voor peren, de andere dag gaan de deuren toe voor aardappelen. Dan ga je als land eigenlijk niet echt vooruit.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via