nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2018 Europese regels voor drones opportuniteit voor landbouw

De leden van het Europees Parlement hebben gestemd voor nieuwe veiligheidsregels voor het gebruik van drones in het Europese luchtruim. De nieuwe regels zijn onderdeel van een herziening van de basisverordening luchtvaartveiligheid. De nieuwe regels moeten de EU klaarstomen om de verwachte sterke toename in het luchtverkeer – waaronder het gebruik van drones – op te vangen. “De regels zullen ook het gebruik in sectoren zoals landbouw stimuleren”, reageert Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld).

Civiele drone-technologie zou naar schatting binnen de komende tien jaar tien procent van de luchtvaartmarkt in de EU kunnen vertegenwoordigen, goed voor ongeveer 15 miljard euro per jaar. Volgens de Europese Commissie zou de drone-industrie tegen 2050 ongeveer 150.000 banen in de EU kunnen creëren. Daarom zijn duidelijke en uniforme regels nodig, zowel omtrent veiligheid, privacy, gegevensbescherming en milieu. Nu worden drones met een gewicht lager dan 150 kilogram gereguleerd op het nationale niveau waardoor fabrikanten geconfronteerd worden met verschillende veiligheids-en technische normen voor elke lidstaat. Met de nieuwe, gemeenschappelijke basisvereisten zal dat nu veranderen.

In de nieuwe regels staat onder meer dat drones zo moeten ontworpen worden dat ze bediend kunnen worden zonder mensen in gevaar te brengen. Op basis van de risico’s in verband met het gewicht van de drone of het operatiegebied, zou de drone extra functies nodig hebben, zoals geautomatiseerde landing in het geval dat de bestuurder het contact met de drone verliest of systemen om botsingen te vermijden. Drones en hun bestuurders zullen in de toekomst worden geregistreerd, zodat men bij botsingen of inbreuken op het privéleven kan achterhalen wie de eigenaar van de drone is. Bestuurders zullen zich bovendien aan bepaalde veiligheids-en privacy criteria moeten houden. Zo moeten ze een veilige afstand houden van andere gebruikers in het luchtruim en zich in bepaalde gevallen houden aan een hoogtelimiet.

Volgens Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) zullen de uniforme regels ondernemers en startups overtuigen om te investeren in de sector. “Ook voor landbouw is het een grote opportuniteit”, zegt de politica. “Voorspellingen duiden aan dat de wereldwijde dronemarkt in de precisielandbouw met 42 procent zal groeien tegen 2020. In de landbouw worden drones nu al gebruikt voor besproeiing, het wegjagen van vogels, monitoren van ziektes, bemesting en noem maar op. De markt voor drones zal nu veel groter zijn doordat dezelfde basisvereisten gelden in heel de EU en bijgevolg zal ook het amateurisme snel afnemen.” De Europese Commissie en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart moeten nu met gedetailleerde regels komen, op basis van de goedgekeurde principes.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via