nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.05.2017 Europese suikerbiettelers ongerust over toekomst

De Europese suikerbiettelers zijn ongerust over de toekomst. Het afschaffen van de suikerquota zet hun positie in de keten onder druk, zorgt voor toegenomen concurrentie en stelt hen bloot aan grotere marktrisico’s als gevolg van lagere prijzen en meer volatiliteit. Dat werd gezegd tijdens de algemene vergadering van CIBE, de internationale federatie van de Europese bietentelers. Naar schatting zal het suikerbietareaal in Europa dit jaar stijgen met 17 procent.

Tijdens de vergadering werd benadrukt dat de onderhandelingspositie van de Europese suikerbiettelers enorm onder druk staat. “De bietenprijs die betaald wordt aan de telers, wordt gezien als een variabele die de suikerindustrie kan aanpassen aan de economische omstandigheden. Daardoor komt het risico volledig te liggen bij de telers en verzekert de industrie zich dat hogere marges bij haar terechtkomen”, zegt Bernhard Conzen, voorzitter van CIBE.

De telersfederatie is van mening dat de suikerfabrikanten juist werk moeten maken van eerlijke contracten om te vermijden dat de bietenteelt op korte termijn onrendabel wordt en telers op middellange termijn opportunistische beslissingen nemen. Anderzijds moet het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zorgen voor markttransparantie en adequate risicobeheersingsinstrumenten om op lange termijn een gebrek aan investeringen en niet-duurzame situaties te vermijden.

“Risico’s voorkomen en beheren is nu cruciaal”, stelt Conzen. De federatie verwelkomt in dat kader de inspanningen die de Europese diensten en het EU-Parlement al gedaan hebben op vlak van contractafspraken, mededingingsregels, oneerlijke handelspraktijken, markttransparantie en het beheersen van de volatiliteit. “We zijn ook blij met het recente voorstel om sectorspecifieke risicobeheersinstrumenten met publieke en private inbreng in te voeren”, aldus nog CIBE.

Ook in ons land mochten de telers al aan de lijve ondervinden dat de suikerhervorming de relatie tussen de telers en de suikerfabrieken op scherp heeft gesteld. Een akkoord over de contractvoorwaarden voor het teeltseizoen 2017/2018 tussen de Tiense Suikerraffinaderij en het coördinatiecomité van de bietentelers kwam er pas na maandenlange onderhandelingen en na de tussenkomst van twee bemiddelaars die aangesteld waren door de regionale landbouwministers.

Een reportage in het RTBF-journaal over de suikerhervorming schoot dan ook in het verkeerde keelgat van de bietentelers. Hoewel de reportage heel evenwichtig was opgebouwd, was het vooral één inleidend zinnetje van de bekende Waalse journalist François de Brigode dat voor de nodige controverse zorgde. Hij zei letterlijk dat “de Tiense Suikerraffinaderij de bietentelers te hulp schoot door hen aantrekkelijke contractvoorwaarden te bieden”. CBB, de Confederatie van de Belgische Bietplanters, eiste en kreeg daarop een rechtzetting waarin het de moeilijke context benadrukte waarin de sector zich momenteel bevindt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via