nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.04.2018 "Europese veestapel is uit balans"

Er zullen grote aanpassingen moeten gebeuren om de veehouderij zoals we die vandaag in Europa kennen toekomstbestendig te maken. Dat zegt RISE, een Europese denktank voor het platteland, geleid door voormalig Europees commissaris Janez Potocnik. “Zowel aan producenten- als aan consumentenzijde zijn grondige veranderingen nodig”, zo klinkt het. “Er is steeds meer bewijs dat de negatieve impact de baten overtreft.” 

Vooruitlopend op de publicatie van een nieuw RISE-rapport over veehouderij lichtte professor Allan Buckwell, auteur van de studie, de belangrijkste conclusies toe. RISE is een onafhankelijke Europese denktank die onderzoek voert naar een duurzame Europese landbouw. In het nieuwe rapport wordt de huidige situatie beschreven als “uit balans”. Alleen al om te voldoen aan de Europese klimaatverplichtingen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zou de veestapel met 40 procent moeten krimpen ten opzichte van 1993, zo klinkt het.

“Dat moet gepaard gaan met flankerende maatregelen van de Europese Unie”, aldus professor Allan Buckwell. “Dat zal allicht 20 tot 30 jaar vergen. En ook voor fundamentele veranderingen van de consumptiepatronen, een evolutie die al is ingezet, zullen nog meer inspanningen en tijd nodig zijn. Ook over de economische gevolgen voor alle schakels uit de vleesindustrie en de impact op de werkgelegenheid moet tijdig worden nagedacht.”

Honderden jaren lang stond de veehouderij centraal in ons voedingssysteem, zo luidt het in de inleiding op de studie. “Ze levert hoogkwalitatieve eiwitten en andere essentiële voedingsstoffen. Het is een belangrijke schakel in de kringloopeconomie op het platteland, kan helpen om belangrijke biodiversiteitswaarden en culturele landschappen in stand te houden en via extensieve begrazing kan koolstof worden opgeslagen in blijvend grasland.”

“Maar de explosieve bevolkingsgroei, de sterke stijging van de vleesconsumptie en de daaraan gekoppelde schaalvergroting en concentratie in de veehouderij hebben ernstige gevolgen voor het milieu, de uitstoot van broeikasgassen, volksgezondheid en het verbruik van grondstoffen”, aldus Buckwell. “Zo sterk zelfs dat ze een bedreiging vormen voor de wereldwijde voedselzekerheid. Er is vandaag steeds meer bewijs dat de negatieve impact van de veehouderij en de vleesconsumptie sterker doorweegt dan de baten, en dat de sector uit balans is. Zowel de productie als de consumptie van vlees moet fors krimpen.” 

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via