nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2016 Experiment met co-housing in oude boerderijen

Het gemeentebestuur van Bekkevoort overweegt om co-housing toe te laten in de leegstaande bijgebouwen van oude boerderijen. Oudere, niet meer actieve landbouwers die in het project stappen, kunnen voor verhuur kiezen of via een formule van mede-eigendom werken. “Ik heb dit project opgestart om onbenutte ruimtes duurzaam te laten gebruiken en op een moderne manier in te richten”, vertelt schepen van Ruimtelijke ordening Benny Reviers in Het Nieuwsblad. “We willen betaalbare, comfortabele en kwalitatieve startwoningen voor jonge gezinnen koppelen aan landingswoningen voor senioren.”

De Vlaams-Brabantse gemeente Bekkevoort wil co-housing op het platteland introduceren. Alle boerderijen waar oudere, niet meer actieve landbouwers wonen en waarvan de bijgebouwen leeg staan, komen in aanmerking. In eerste instantie wordt een inventaris gemaakt van de oude landbouwpanden. Uiteindelijk is het de bedoeling om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen dat toelaat om die boerderijen om te bouwen naar een zogenaamd co-housing project. Dergelijk project bestaat erin dat verschillende gezinnen in een afgescheiden gedeelte van hetzelfde gebouw wonen. Een deel kan gemeenschappelijk worden gebruikt.

“Vandaag is die invulling niet mogelijk omdat de meeste panden zich in agrarisch gebied bevinden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Benny Reviers (sp.a). Aangezien het om de bijgebouwen van oudere boerderijen gaat, zullen er investeringen moeten gebeuren om ze geschikt te maken voor bewoning. Reviers rekent op een maximale subsidiëring voor energiemaatregelen, renovatie en klimaatacties. En op een samenwerking met partners zoals Bond Beter Leefmilieu en een paar vzw's die actief zijn in co-housing. De provincie Vlaams-Brabant wil het plan als proefproject gebruiken om in deze materie ervaring op te doen.

Bron: Het Nieuwsblad

Beeld: Tim Van De Velde

Volg VILT ook via