nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

12.05.2017 Extra fiscale stimuli voor beheer natuur en bos

De Vlaamse regering heeft een reeks fiscale maatregelen goedgekeurd voor een efficiënter beheer van natuur en bos. Daarmee wil het de uiteenlopende gunstmaatregelen die er vandaag bestaan, stroomlijnen en uitbreiden. “Met deze aanzienlijke fiscale stimulansen willen we iedereen die natuurdoelen realiseert, belonen. Doel is om zoveel mogelijk mensen aan boord te trekken in het Vlaamse natuurbeheer”, zeggen bevoegde ministers Joke Schauvliege (CD&V) en Bart Tommelein (Open Vld).

Op dit moment zijn er verschillende fiscale gunstmaatregelen voor natuur en bos. Zo bestaat er bijvoorbeeld een vrijstelling van de erfbelasting en de onroerende voorheffing voor bossen en gronden gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Die vrijstellingen worden door de nieuwe regelgeving uitgebreid naar de schenkbelasting en registratierechten bij verkoop. De gehanteerde tarieven lopen op naarmate het betrokken gebied natuurdoelen realiseert.

Wie bijvoorbeeld een natuurreservaat beheert, kan dat gebied dus erven, krijgen, kopen of beheren zonder fiscale lasten. Wie een natuurgebied beheert dat 90 procent van de natuurdoelen realiseert, krijgt een vrijstelling van 75 procent van de erfbelasting en 100 procent van de schenkbelasting. Beheert men een natuurgebied dat 25 procent van de natuurdoelen realiseert, dan geldt er een vrijstelling van 50 procent van de erfbelasting en van 75 procent van de schenkbelasting.

De nieuwe vrijstellingen gelden zodra men een intentieverklaring met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan voorleggen. Voor de bestaande fiscale vrijstellingen is een overgangsperiode van twee jaar voorzien. “Bovendien geldt sinds de herziening van het Vlaamse Natuurdecreet het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. De fiscale gunstmaatregelen zullen dus gelden voor álle terreinbeherende verenigingen, lokale besturen, vennootschappen en privépersonen”, luidt het.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via