nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.08.2018 Extreme zomer laat zijn sporen na in Belgisch hardfruit

Het was de voorbije weken uitzonderlijk droog en erg warm, maar de impact voor de Belgische appel- en perenoogst lijkt mee te vallen. De oogst zou iets kleiner (-5/-6%) dan het meerjarig gemiddelde uitvallen, zo blijkt uit de eerste raming voor het seizoen 2018-2019. In de rest van Europa was de impact van de uitzonderlijke zomer op het hardfruit nog kleiner zodat een normale perenoogst en goede appeloogst verwacht worden. Op het internationale congres Prognosfruit in Warschau werden oogstramingen bij elkaar gelegd en stelde gastland Polen een eigen recordoogst van 4,5 miljoen ton appelen in het vooruitzicht.

Naar schatting 5, respectievelijk 6 procent minder appels en peren zullen dit jaar geplukt worden door Belgische fruittelers. Er wordt vergeleken met het vijfjarig gemiddelde want 2017 was een echt rampjaar, vooral voor de appelteelt, als gevolg van de late lentenachtvorst die de bloesem vernietigde. Uitgedrukt in kilo’s zullen er in ons land 317,5 miljoen kilo peren en 216,6 miljoen kilo appels geplukt worden. Boerenbond en veilingenverbond VBT waarschuwen dat de inschatting voor peren misschien nog naar beneden moet worden bijgesteld indien de droogte zou aanhouden tot aan de pluk, in de tweede helft van augustus.

Ook de appels zijn momenteel iets kleiner dan normaal. Maar indien er nog voldoende neerslag valt, kan dit leiden tot een enigszins normale appelmaat, laat Boerenbond verstaan. "Anderzijds heeft het zonnige weer een positief effect op het suikergehalte van de vruchten, hetgeen leidt tot uiterst smaakvolle appels en peren." Het totale hardfruitareaal in België (16.169 hectare) blijft stabiel ten opzichte van 2017. De sector oriënteert zich steeds verder richting perenteelt want 63 procent van het areaal wordt inmiddels ingenomen door Conference- en andere peren.

De Belgische resultaten vormen mee de basis voor de Europese oogstramingen die donderdag voorgesteld werden op het internationale congres Prognosfruit in Warschau (Polen). De raming in eigen land gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, in samenspraak met het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) en Boerenbond. Ze is gebaseerd op een rondvraag bij een 200-tal fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle provincies. De enquête werd begin juli afgenomen. Ondertussen zijn de eerste peren al geplukt want Corina, een vroegrijpe variant van Conférence, is vanaf deze week te koop. Over enkele dagen start de hoofdoogst van Conférence.

Op Europees niveau wordt een gemiddelde perenproductie van 2,3 miljoen ton en een omvangrijke appeloogst van 12,6 miljoen ton verwacht. De oogstramingen in de verschillende lidstaten werden donderdag samengelegd op het internationale congres Prognosfruit in Warshau. Gastland Polen stelt een eigen recordoogst van 4,5 miljoen ton appels in het vooruitzicht. Ook andere grote appelproducenten zoals Frankrijk en Italië verwachten een normale tot goede oogst. Het positieve effect van een milde winter en het uitblijven van zware vorstschade is over het algemeen groter dan de opbrengstderving veroorzaakt door de aanhoudende droogte en opeenvolging van hittegolven. Nederland, de tweede belangrijkste Conference-producent, is daar net zoals België een uitzondering op want ook daar heeft het extreme zomerweer zijn sporen nagelaten.

Voor het inkomen van een fruitteler is de prijs per kilo van nog groter belang dan de hoeveelheid fruit die aan de bomen hangt. Heel de sector hoopt op een goede prijsvorming voor het nieuwe seizoen, “een noodzaak om de leefbaarheid van onze bedrijven te garanderen”. De confrontatie met extreme weersomstandigheden, al voor het derde jaar op rij, laat zijn sporen na. Bovendien weegt de Rusland-boycot uit 2014 nog steeds op de sector. En op de koop toe is er onzekerheid over de mogelijke gevolgen van de Brexit. Om de moeilijke situatie het hoofd te bieden, zet de fruitsector in op modernisering, kwaliteit en export naar nieuwe markten wereldwijd.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: BelOrta

Volg VILT ook via