nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2017 Fairtrade roept op tot #grootsteprotest op winkelvloer

Fairtrade Belgium roept iedereen op om tijdens Week van de Fair Trade van 4 tot 14 oktober bewust voor producten met Fairtrade label te kiezen, en zo veel mogelijk mensen aan te zetten hetzelfde te doen. Op die manier wil de organisatie het “Grootste Protest” ooit in België leiden. Een vreedzaam protest, niet tégen maar vóór iets: een eerlijk inkomen voor iedereen. “Omdat nog steeds 1 op 9 mensen onder de armoedegrens leeft, drie vierde daarvan boerenfamilies zijn, en we dit gegeven rechtstreeks aan ons consumptiepatroon kunnen koppelen”, klinkt het.

Elk jaar organiseert de organisatie Fairtrade Belgium een Week van de Fair Trade. Dit jaar vindt die plaats van 4 tot 14 oktober, met als baseline ‘Maak de activist in je wakker. Sluit je aan bij het #grootsteprotest’. Het betreft geen protest in de klassieke zin van het woord, maar een positieve actie in de vorm van een keuze, daar waar die keuze de grootste impact heeft: op de winkelvloer. “Kies in de winkel voor producten met het Fairtrade label en zet iedereen aan om hetzelfde te doen. Elke consumptiekeuze heeft immers een niet te onderschatte impact”, klinkt het.

Het assortiment Fairtrade producten bestaat intussen al uit meer dan 1.600 producten in verschillende winkels. Niet alleen in de lokale wereldwinkel maar ook in de gewone supermarkt. Toch is Fairtrade nog steeds een niche, waardoor ook voor Fairtrade boeren geen leefbaar inkomen gegarandeerd is. “Zolang Fairtrade niet mainstream is, hebben Fairtrade boeren immers niet voldoende afzetmarkt. Ze zijn daardoor verplicht om een deel van hun oogst alsnog aan lagere prijzen te verkopen zonder premie of zelfs onder de minimumprijs”, legt Fairtrade Belgium uit.

Een van de doelstellingen van de organisatie is dan ook de afzet van het label te vergroten door de consument te mobiliseren, onder meer via Week van de Fair Trade. Fairtrade is immers geen liefdadigheidsinstelling, maar een label dat staat voor een alternatief handelsmodel. “Het ontstond in de jaren ’50 vanuit het idee dat iedereen recht heeft op een eerlijk inkomen. Wie zijn deel in de keten bijdraagt, verdient het ook. Daarom geven wij onze boeren een gegarandeerde minimumprijs en een premie per verkocht product, die ze kunnen investeren in duurzame productie en sociale projecten zoals onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap.”

Alleen door een eerlijk inkomen kunnen boerenfamilies volgens Fairtrade immers de vicieuze armoedecirkel doorbreken. Een cirkel waarin wereldwijd nog steeds ongeveer 800 miljoen mensen gevangen zitten, waarvan 80 procent in landelijk gebied woont en 64 procent in de landbouw werkt. Zij moeten het doen met minder dan 1,6 euro per dag. Ondanks de Sustainable Development Goals van de VN, die onder meer stellen dat extreme armoede tegen 2030 beëindigd moet zijn.

“Wanneer wij werken, verwachten we op het einde van de maand ons loon op onze rekening. Voor cacao-, bananen- en koffieboeren is dat niet anders. Toch zit de gemiddelde boer in het Zuiden zwaar onder de grens van een leefbaar inkomen, een budget dat toegang tot gezond eten, water, een woonst, onderwijs, transport, gezondheidszorg, enzovoort toelaat én ruimte laat voor onvoorziene kosten.” De cijfers spreken voor zich: “We zijn er nog lang niet. Dat kan en moet anders.”

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme steunt in zijn voorwoord in ledenblad Drietand het initiatief, maar betreurt dat de organisatie niet spreekt over de situatie van de boeren en tuinders bij ons, in het Noorden. “In het algemeen hebben wij het veel beter dan onze zuiderse collega’s, maar het blijft ook bij ons in een aantal sectoren moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Kijk bijvoorbeeld naar de vleesveehouderij, daar blijft het onmiskenbaar problematisch om een deftig inkomen op te bouwen”, klinkt het.

Toch steunt hij zoals gezegd het Grootste Protest. “Het zet mensen uit andere schakels in de keten misschien aan tot een eerlijker en correctere prijsvorming, ook hier bij ons.” Verder juicht Vandamme aan dat de positie van de boer in de keten tegenwoordig hoog op de Europese politiek agenda staat. “Echt voelbaar op het landbouwbedrijf is dat echter (nog) niet. Vandaar de niet aflatende druk om er écht werk van te maken: van een beter functionerende marktwerking, van écht maatschappelijk verantwoord ondernemen en van een faire prijs voor onze producten van bij ons.” 

Meer info: www.grootsteprotest.be

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via