nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2017 FAO plaatst landbouw opnieuw bovenaan mondiale agenda

In het rapport ‘The Future of Food and Agriculture’ maakt Wereldvoedselorganisatie FAO duidelijk dat een groeiende wereldbevolking voeden verre van vanzelfsprekend is. De productiemethoden van de landbouw zullen efficiënter moeten omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Die staan nu al onder druk terwijl de toename van de bevolking de vraag naar landbouwproducten nog met 50 procent zal doen toenemen richting 2050. De FAO roept om op meer te investeren in de sector. Eén van de grootste uitdagingen wordt een effectief en coherent beleidskader uitzetten op nationaal en internationaal niveau, met bijbehorend engagement om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Tegen 2050 telt de aarde bijna 10 miljard bewoners. In een scenario van middelmatige economische groei houdt dat een stijging van de voedselvraag in met 50 procent. Door de welvaartstoename in armere landen dreigt de ecologische voetafdruk van voedselproductie nog toe te nemen want de inwoners gaan granen meer en meer vervangen door vlees, groenten en fruit. Een productiviteitsstijging binnen het huidige landbouwsysteem zal voor meer milieudruk en uitstoot van broeikasgassen zorgen terwijl de klimaatverandering de meest voedselonzekere regio’s eerst zal treffen. Bovendien wijzen de cijfers uit dat de groei in opbrengst per hectare afvlakt voor een aantal belangrijke voedselgewassen.

Wereldvoedselorganisatie FAO is nog niet klaar met het opsommen van de uitdagingen. De internationale gemeenschap wordt er ook op gewezen dat er nog steeds 800 miljoen hongerlijders zijn en twee miljard mensen met een onevenwichtig dieet. In een business-as-usual scenario, waar FAO duidelijk geen voorstander is, zullen er anno 2030 nog altijd 653 miljoen mensen ondervoed zijn. In ontwikkelingslanden zal de welvaart toenemen maar de ongelijkheid blijft zodat armoede een hardnekkig probleem is. Conflicten en natuurrampen verstoren de toegang tot voedsel en ondermijnen de sociale bescherming van mensen. In lageloonlanden waar een aanslepend conflict heerst, zijn er tweeënhalf tot drie keer meer ondervoede mensen dan in andere landen met een vergelijkbaar gemiddeld inkomen.

Een duurzame voedselvoorziening zal niet gerealiseerd worden door een grondstof-intensieve landbouw want die gaat nu al gepaard met ontbossing, waterschaarste, bodemuitputting en een grote uitstoot van broeikasgassen. Als ontwikkelingslanden hun voedselketen moderniseren naar westers voorbeeld, dan wordt de wereldwijde voedselvoorziening een erg input-intensieve aangelegenheid. Nodig volgens de FAO zijn innovatieve landbouwsystemen die de productiviteit verhogen en tegelijk de natuurlijke hulpbronnen beschermen. De VN-organisatie bepleit een transformatie naar een meer holistische benadering van landbouw en noemt agro-ecologie, agroforestry en klimaatvriendelijke landbouw als goede voorbeelden.

Het FAO-rapport is vooral een oproep aan nationale en internationale overheden om de handen in elkaar te slaan want voor een duurzame voedselvoorziening zal er samengewerkt moeten worden. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN met 2030 als tijdslijn zijn een mooi voorbeeld van een visie die het onderscheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden overstijgt.

Meer info: FAO

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via