nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.07.2017 FAVV geeft veehouders advies bij injecteren dieren

Omdat het Voedselagentschap de afgelopen maanden verschillende problemen met residuen van geneesmiddelen heeft vastgesteld bij controles op veebedrijven, somt het agentschap een aantal richtlijnen in dat verband op voor veehouders. “Vooral tegen het correct en in de juiste dosering toedienen van geneesmiddelen via een injectie en het correct vermelden van de behandelingen op het slachtdocument (VKI-document) worden fouten gemaakt”, klinkt het.

In bepaalde gevallen mogen veehouders hun dieren zelf geneesmiddelen toedienen. Vaccinaties tegen griep of de nabehandeling van een dier dat gediagnosticeerd is door de bedrijfsdierenarts, zijn daarbij twee veelvoorkomende voorbeelden. Nu laat het Voedselagentschap weten dat het aantal gevallen waarin residuen van geneesmiddelen in de injectieplaats bij behandelde dieren zijn gevonden, is toegenomen.

Zo worden te hoge dosissen geneesmiddelen toegediend of wordt onvoldoende gelet op het advies in de bijsluiter of van de dierenarts over de hoeveelheid geneesmiddelen per injectieplaats. Bij verder onderzoek van de slachtdieren bleek in de meeste gevallen het vlees buiten de spuitplaats wel negatief te zijn, wat volgens het Voedselagentschap aantoont dat overdosering in een spuitplaats tot overmatige irritatie en een langere aanwezigheid van residuen kan leiden.

Ook tegen het vermelden van behandelingen in het document over de informatie aan de voedselketen (VKI-documenten) worden vaak fouten gemaakt. En dat kan belangrijke gevolgen hebben voor een bedrijf. Wanneer er residuen worden gevonden zonder dat ze op het VKI-document worden vermeld, kan het bedrijf onder versterkte controle worden geplaatst. Is de informatie op het VKI-document juist, dan beperkt de maatregel zich enkel tot het verwijderen van de spuitplek of het afkeuren van het gewas.

“In tegenstelling tot wat veehouders vaak denken, kan het verplicht vermelden van behandelingen waarvan de wachttijden zijn verstreken, niet automatisch leiden tot het afkeuren van betrokken dieren. Dat kan enkel wanneer er spuitplaatsen worden gevonden waarin de gehaltes aan residuen die worden gevonden bovendien de toegelaten normen overschrijden”, klinkt het. “Door het vermelden van alle behandelingen op het VKI-docuemnt kan een veehouder dus vermijden dat zijn bedrijf bij een ongunstig onderzoek onder versterkte controle wordt geplaatst.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via