nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2017 Fipronil-crisis pakt niet voor iedereen slecht uit

In september is het jaar ver genoeg gevorderd opdat Boerenbond een inschatting kan maken van de omzetevolutie in land- en tuinbouw. Voor de pluimveehouderij sprak dat niet vanzelf omdat de eiermarkt door elkaar geschud werd als gevolg van de fipronil-fraude. Door het vernietigen van eieren, en vervroegd uit productie nemen van hennen, zal de totale eierproductie in Vlaanderen dit jaar naar schatting vijf procent kleiner uitvallen dan in 2016. Daar tegenover staan betere prijzen, wat samen resulteert in een omzetstijging van 8,8 procent op sectorniveau. Op bedrijfsniveau is er een groot verschil tussen leghennenbedrijven die maanden uit productie zijn door de fipronil-crisis en zij die hun eieren nu duurder kunnen verkopen.

Uit de berekening van de landbouwomzet die Boerenbond maakte voor de verschillende deelsectoren is op te maken dat het vooral de dierlijke sectoren zijn die nu een beter jaar meemaken dan 2016. Hun omzet stijgt met 12 procent. In dit artikel staan we stil bij het financieel presteren van pluimveebedrijven. De productie van braadkippen steeg in de eerste jaarhelft van 2017 met 1,2 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016. De prijzen van de braadkippen bleven in de eerste acht maanden van dit jaar op hetzelfde niveau als in 2016. Dit alles resulteert in een globale omzetstijging van 1,2 procent.

De leghennenhouderij werd deze zomer het slachtoffer van fipronil-fraude. Bedrijven gingen op slot indien ze hun stallen lieten ontsmetten door een externe firma die een ontsmettingsmiddel gebruikte met daarin het verboden bloedluizenmiddel fipronil. De gevolgen zijn dramatisch voor de getroffen bedrijven, maar wie ontsnapte aan de catastrofe produceert nu eieren die duur verkocht kunnen worden. “Sinds het begin van de crisis is de prijs van bruine scharreleieren reeds met 32 procent gestegen”, rekent Boerenbond-adviseur Wouter Wytynck voor. “Het aanbod is klein en de vraag naar eieren trekt nog aan. Op de versmarkt is er niet meteen een tekort, maar brekerijen vinden onvoldoende eieren voor verwerking.”

Door de fipronil-crisis is de markt ontwricht, en het ziet er niet naar uit dat vraag en aanbod spoedig in evenwicht zullen zijn. Getroffen bedrijven zouden de eierproductie graag zo snel mogelijk hervatten want nu hebben zij enkel vaste en extra kosten (o.a. staalnamen, afvoer eieren en mest als te verwerken afvalproduct). In de praktijk gaat dat niet van vandaag op morgen want, zo legt Wytynck uit, “leghennen worden op afroep opgekweekt. Na bestelling door een leghennenhouder worden de eieren in de broedkast gelegd. Pas na drie weken broeden en 17 weken opfok komen de jonge leghennen toe op het leghennenbedrijf. Bovendien is er door het vroeger uit productie nemen van de ‘fipronil-kippen’ een wachtlijst van enkele weken bij de broeierijen.”

Pluimveehouders zoeken daarom naar noodoplossingen zoals het aankopen van hennen in het buitenland, of de eierproductie heropstarten met de leghennen van een collega die in de rui gingen. Aan de schaarste en de bijbehorende eierprijsstijging komt niet meteen een eind. Daarvoor is de leghennenhouderij te zwaar getroffen. In eigen land schakelde de fipronil-crisis 15 procent van de eierproductie uit, en in Nederland zelfs 25 tot 30 procent van de productie.

Op de getroffen bedrijven is men nu volop bezig met het reinigen van de stallen, waarna het wachten is op groen licht vanwege het Voedselagentschap. “Dat reinigen gebeurt heel grondig omdat fipronil erg persistent is”, zegt Wytynck. Niet één, maar twee tot drie wasbeurten van de kippenstallen zijn nodig. Er komt warm water en vetoplossende zeep aan te pas om alle fipronil-sporen in de stal uit te wissen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via