nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2017 FOD Volksgezondheid klaart impact 'Monsanto papers' uit

Sinds het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ bestempelde, is er heel wat te doen geweest over de onkruidbestrijder. Bij de dienst gewasbeschermingsmiddelen van de FOD Volksgezondheid komen heel wat vragen toe, wat de aanzet was voor het bijhouden van een webpagina met objectieve antwoorden. Naar aanleiding van de zogenaamde ‘Monsanto papers’ werd deze analyse opnieuw vervolledigd. Het is Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, die de update onder de aandacht brengt.

Naar aanleiding van de ‘Monsanto papers’ (uitgelekte compromitterende bedrijfscommunicatie van de fabrikant van glyfosaat, nvdr.) rees de vraag of Europese agentschappen oneigenlijk beïnvloed werden in hun oordeel over de veiligheid van glyfosaat. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen van de FOD Volksgezondheid analyseerde de situatie en gaf op Fytoweb.be de webpagina met veel gestelde vragen en antwoorden een update. Daarbij wordt de vraag niet uit de weg gegaan of bepaalde, door Monsanto beïnvloede, wetenschappelijke studies invloed hadden op het evaluatieproces van de overheid.

Phytofar, de sectorfederatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, brengt dit onder de aandacht. “Omdat we het belangrijk vinden mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie die glyfosaat, en bij uitbreiding alle gewasbeschermingsmiddelen, echt wel is”, klinkt het.

De uitgelekte mails leren dat het een strategie was van Monsanto om wetenschappelijke artikelen gepubliceerd te krijgen die gunstig zijn voor glyfosaat. Een studie uit 2000 zou door de fabrikant zelf geschreven zijn en ondertekend door drie wetenschappers die er hun naam aan wilden verbinden. De vraag is hoe zwaar dit artikel en een artikel met soortgelijke werkwijze uit 2016 hebben doorgewogen in de evaluatie.

Eerst en vooral benadrukt de federale overheidsdienst dat het niet om toxicologische studies maar om evaluaties van bestaande toxicologische studies gaat. “De autoriteiten, zowel op EU- als op nationaal niveau, verrichten steeds zelf een onafhankelijke evaluatie van toxicologische studies die verricht worden door erkende laboratoria. De ‘Monsanto papers’ bevatten geen enkele indicatie dat de fabrikant gepoogd zou hebben om tussen te komen in de uitvoering van toxicologische studies.”

Verder merkt de FOD Volksgezondheid op dat de auteurs van de studie uit 2000 er op het einde van hun artikel voor uitkomen dat ze samenwerkten met wetenschappers van Monsanto. “Dit gegeven was bijgevolg gekend bij de evaluatoren van de rapporterende lidstaat Duitsland alsook bij EFSA. De studie is niet bepalend geweest voor de eindconclusies van Duitsland. Aangezien Duitsland zijn verslag indiende in mei 2016 is het gunstig oordeel omtrent de veiligheid van glyfosaat evenmin beïnvloed geweest door de studie die pas eind september verscheen in het tijdschrift Critical Reviews in Toxicology.”

In zijn verslag stelt Duitsland voor om glyfosaat niet in te delen als kankerverwekkend. Het Committee for Risk Assessment van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft zich daarbij aangesloten. Ondertussen is de markttoelating van glyfosaat nog steeds niet verlengd, maar de Europese Commissie heeft wel al duidelijk aangegeven dat ze zinnens is om het oordeel van EFSA en ECHA te volgen. Dat zou dan resulteren in een nieuw voorstel om de vergunning van glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Phytofar

Volg VILT ook via