nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

05.01.2017 Frankrijk grijpt drastisch in om vogelgriep te stoppen

In Frankrijk wordt overgegaan tot een massale ruiming in een poging de vogelgriep een halt toe te roepen. Honderdduizenden ganzen en eenden die buitenloop genieten in kwekerijen, zullen preventief geslacht worden, wat een enorme klap is voor de producenten van foie gras en eendenvlees. Enkel producenten die geen levende dieren verkopen maar hun eenden of ganzen zelf slachten en verwerken, ontsnappen aan een ruiming van hun bedrijf. Andere watervogels en kippen blijven buiten beeld. In 150 gemeenten in het zuidwesten van Frankrijk wordt de maatregel meteen doorgevoerd. In het departement Gers dat het hardst getroffen is door de epidemie vonden kwekers en jagers elkaar in het protest tegen de massale slachtpartij.

De Fransen krijgen de vogelgriep maar niet onder controle. Sinds december 2016 zijn er 89 haarden ontdekt van het hoogpathogene H5N8-virus op eenden- of kippenkwekerijen. Het landbouwministerie geeft toe dat de situatie in een aantal departementen allesbehalve onder controle is. Nieuwe uitbraken deden zich vooral voor in Gers, Landes en Hautes-Pyrénées in het zuidwesten van Frankrijk. Om de epidemie daar te stoppen en elders een aantal regio’s met veel pluimveebedrijven te beschermen, is beslist om over te gaan tot een massale ruimingsactie.

Het Franse landbouwministerie geeft meer details over de maatregel. Het gaat blijkbaar om een grote schoonmaakoperatie bij de kwekerijen met buitenloop. Vooral de producenten van foie gras zijn hier het slachtoffer van omdat hun dieren conform de productievoorwaarden in een stal met vrije uitloop gehouden worden. Door de populatie voor vogelgriep vatbare dieren drastisch omlaag te brengen, hoopt de overheid de verspreiding van het virus af te remmen. Kwekers zullen hun bedrijven mogen herbevolken, maar moeten eerst hun stallen reinigen en ontsmetten. Daarna zullen ze er op vlak van bioveiligheid alles aan moeten doen om het virus buiten te houden.

De hele operatie zal naar verwachting duren van 5 tot 20 januari. De aankondiging van de maatregel veroorzaakt een schokgolf in de sector. De enige professionelen die ontsnappen aan de massale ruiming zijn kwekers die geen levende dieren verkopen. Als ze de eenden op het bedrijf slachten en verwerken en inzake bioveiligheid hun zaak op orde hebben, dan mogen ze actief blijven. De meeste producenten van foie gras zitten met de handen in het haar. Het vooruitzicht om enkele maanden zonder inkomen te vallen, boezemt angst in. Tezelfdertijd erkent de sector dat het zo niet langer kan en dat de overheid een vreselijke beslissing heeft genomen die evenwel nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. Naar schatting een miljoen eenden zal moeten sneuvelen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ministère de l'agriculture en France

Volg VILT ook via