nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2017 Frankrijk kreunt onder droogte

De droogte in Frankrijk neemt nationale proporties aan. Door een aanhoudend gebrek aan overvloedige regen heeft de Franse regering in liefst 73 departementen maatregelen uitgevaardigd om het waterverbruik te beperken. Vooral de westelijke helft van Frankrijk kreunt onder de droogte. Drie kwart van de ondergrondse watervoorraden staat op een “laag tot heel laag” peil. Voorlopig is er nog geen beterschap in zicht. Ondertussen valt te horen dat tot de herfst geen aanzienlijke hoeveelheden neerslag verwacht worden. 

De voorbije weken kleurde de Franse Propluvia-kaart voor een aanzienlijk deel rood, wat wil zeggen dat de overheid moet ingrijpen om de schade te beperken. In 73 van de 97 departementen in Frankrijk zijn beperkende maatregelen van kracht die onder meer ook van toepassing zijn op de landbouwsector. In verschillende gebieden wordt aan landbouwers gevraagd om hun waterverbruik zo veel mogelijk te beperken en om niet te beregenen tijdens de warmste uren van de dag. Vooral in het zuidwesten van het land, waar het waterverbruik door irrigatie hoog ligt, kan dat volgens landbouworganisaties voor aanzienlijke oogstverliezen zorgen.

In het licht van de opwarming van het klimaat en in de wetenschap dat periodes van droogte steeds vaker zullen voorkomen is het nodig om ons waterbeheer eens kritisch onder de loep te nemen, aldus Philippe Vigouroux, hydroloog bij de bevoegde Franse overheidsdienst. “Als het regent moeten we de neerslag beter benutten en de ondergrondse watervoorraden sterker aanvullen. Heel concreet moeten landbouwers er bijvoorbeeld voor proberen zorgen dat het waterbergend vermogen van hun bodems verhoogt.”

In 10 departementen geldt een verhoogde waakzaamheid, waarbij zowel particulieren als professionelen aangespoord worden hun waterverbruik te beperken. In 32 departementen is de situatie ernstiger en wordt irrigatie gelimiteerd. In 14 departementen kleurt de Propluvia-kaart nog roder en is irrigatie 50 procent van de tijd verboden. In 27 departementen is een crisissituatie van kracht waarbij alle “niet-prioritaire” gebruik van water verboden is, ook voor landbouwers. Enkel drinkwater en watergebruik dat gelieerd is aan volksgezondheid of de civiele veiligheid zijn toegestaan. 

Bron: Le Monde/Libération

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via