nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.08.2017 Franse boeren bestrijden overheidsstandpunt glyfosaat

De aankondiging van minister Nicolas Hulot dat Frankrijk zich zal blijven verzetten tegen de EU-toelating van onkruidbestrijder glyfosaat kan op weinig begrip rekenen van de landbouwsector. Federaties van koolzaad- en graanproducenten gaan in het verweer, en ook de grootste Franse boerenorganisatie FNSEA kruipt in de pen uit onvrede met de houding van de minister bevoegd voor ecologische transitie. Naar verluidt maakt hij conserveringslandbouw onmogelijk en dwarsboomt hij inspanningen voor klimaat en bodem. Waarom glyfosaat behulpzaam is bij een bodembewerking zonder ploegen, wordt duidelijker na het bekijken van de getuigenis van een Limburgse akkerbouwer op VILT TeeVee.

Frankrijk is niet zinnens om bij een volgende stemming over de EU-toelating voor glyfosaat, gepland op 4 oktober, het licht op groen te zetten. Minister van Ecologische transitie Nicolas Hulot zegt het verzet te zullen handhaven vanwege de onzekerheid omtrent de gevaren van glyfosaat. Dat verkleint de kans op een nieuwe markttoelating voor tien jaar aanzienlijk omdat er een gekwalificeerde meerderheid nodig is en andere grote lidstaten zoals Duitsland en Italië zich vorige keer onthielden.

Franse boeren reageren boos op de uitspraken van de minister want ze vinden het totaalherbicide glyfosaat onmisbaar voor verscheidene teelten, en meer in het algemeen voor een landbouw die milieu- en klimaatvriendelijk is. Een pesticide dat nodig is voor een milieuvriendelijke landbouw? Volgens de grootste Franse boerenorganisatie FNSEA is het zonder glyfosaat moeilijk om teelttechnieken toe te passen die koolstof vastleggen in de bodem. Van de landbouwsector wordt op die manier een positieve bijdrage verwacht aan de klimaatuitdaging.

Een woordvoerder van de federatie die specifiek de belangen van koolzaadtelers verdedigt, legt dat nog beter uit: “Al wie aan conserveringslandbouw doet en gestopt is met ploegen om meer organische koolstof op te slaan in de bodem, zal daar noodgedwongen mee moeten stoppen. Deze werkwijze is niet mogelijk zonder een totaalherbicide dat kort voor de zaai het veld schoonmaakt van onkruiden. Ook groenbedekkers zijn na de winter niet altijd vernietigd door de vorst.”

VILT TeeVee ging recent op bedrijfsbezoek bij Mathieu Vrancken, akkerbouwer in Zuid-Limburg. Hij verklaarde voor de camera dat glyfosaat ook behulpzaam is bij een niet-kerende bodembewerking in functie van erosiebestrijding. “Glyfosaat wordt voornamelijk ingezet om een perceel onkruidvrij te krijgen voor de zaai”, beaamt hij. “Ploegen had als voordeel dat je in het voorjaar een propere akker kreeg zonder bespuiting. Bij een niet-kerende bodembewerking staan er in maart-april best wat onkruiden op de akkers. Zonder glyfosaat om dat op te ruimen, komt het ploegloos telen op de helling te staan.”

Herbekijk de aflevering op VILT TeeVee (vanaf minuut 7).

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via