nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.10.2017 Franse schapenboeren willen de jacht op wolven openen

De inwoners van Lyon keken maandag raar op toen ze in het stadscentrum op een kudde van 1.200 schapen botsten. Honderden veehouders trokken vanuit de departementen in de Alpen en het Centraal Massief naar Lyon om er te protesteren tegen de bescherming van de wolf. Schapen die in de bergen grazen, worden aangevallen door hongerige wolven. De herders droegen foto’s van verscheurde schapen en borden met daarop slogans als “Wij houden geen vee, maar voeden beschermde soorten”. In 2016 vielen in Frankrijk meer dan 10.000 schapen ten prooi aan de groeiende populatie wolven.
In Lyon is het niemand ontgaan dat de herders boos zijn op de regering vanwege de schade die beschermde wolven aanrichten. Met een kudde van 1.200 schapen trokken zij door de straten. Honderden herders uit de Alpen en het Centraal Massief waren naar de stad afgezakt om hun stem te laten horen. Ze droegen uitvergrote foto’s van aan flarden gescheurde schapen en pancartes met daarop slogans. Hun actie vindt nu plaats omdat de onderhandelingen over een nieuw wolvenplan voor de periode 2018-2023 bezig zijn. “Alle rechten voor de wolf, en geen enkel recht voor de schapen”, klinkt nu al de kritiek.
 
De regionale overheid van Auvergne-Rhône-Alpes werkt aan het wolvenplan in opdracht van de Franse Staat. Zo’n plan bestaat uit een drieluik. Het bepaalt de vergoedingen voor herders die dieren verliezen, de maatregelen die zij kunnen nemen om hun kuddes beter te beschermen en het aantal wolven dat ondanks het beschermd statuut geschoten mag worden. Over dat aantal wordt op gespannen voet onderhandeld tussen boerenvertegenwoordigers, natuurbeschermers en overheden. Frans landbouwminister Stéphane Travert zegt te streven naar “nul aanvallen” op schapen, maar hij verduidelijkte niet hoe hij dat wil bereiken.
 
Volgens boerenorganisaties is afschot belangrijk opdat wolven schapenkuddes zouden associëren met het gevaar dat van de mens uitgaat, in plaats van met hapklare schapen. Naast een betere bescherming van hun kuddes willen de veehouders ook een betere vergoeding in het geval een wolvenaanval slachtoffers maakt. Vanuit deze hoek wordt nu al gewaarschuwd dat een te laag afschot van wolven de doodsteek kan betekenen voor het hoeden van kuddes schapen in de bergen. Natuurbeschermers begrijpen die redenering niet, en werpen tegen dat de mondialisering een veel groter (economisch) gevaar is voor de schapenhouderij dan de wolf.
 
Sinds de wolf begin jaren ’90 de grens tussen Italië en Frankrijk overstak is hij aan een revival bezig bij onze zuiderburen. Vorig jaar zijn er meer dan 10.000 schapen gedood en andere dieren liepen zware verwondingen op door een aanval. Er zijn naar schatting 360 wolven op het Franse grondgebied en ieder jaar worden het er meer. Ze genieten de status van beschermde wilde soort door de internationale conventie van Bern die Frankrijk ondertekende. In principe mag er dus niet op gejaagd worden maar het decreet dat nu van kracht is, maakt het toch mogelijk om er 40 te doden in een periode van één jaar die begon op 1 juli. Aan het eind van de zomer stond de teller al op 22.

Bron: Libération

Beeld: Twitter @Germain Albespy

Volg VILT ook via