nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.08.2017 "Fraude met fipronil mogelijk door lacune in wetgeving"

Volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker bestaat er een lacune in de wetgeving waardoor het mogelijk is dat een dergelijk bestrijdingsmiddel in de markt kan gezet worden zonder dat er afdoende controle is naar de inhoud van het product. “Dat is ook voor ons een hallucinant gegeven. Als deze crisis voorbij is, willen we dit aankaarten bij de bevoegde autoriteiten”, antwoordde ze in Terzake op de vraag hoe het komt dat fipronil zo wijd verspreid is geraakt in de pluimveesector.

De Becker benadrukt dat de pluimveehouders steeds ter goeder trouw hebben gehandeld. “Het middel werd in de markt gezet als biologisch middel. Ook al was het een duur product, juist omdat het zo doeltreffend was, gebruikten veel leghennenhouders het.” Boerenbond verzamelde intussen 19 dossiers van getroffen pluimveehouders. Een advocaat die aangesteld is door de landbouworganisatie bundelt alle informatie nu tot één dossier dat zal overgemaakt worden aan de onderzoeksrechter in Antwerpen. 

De kans dat de getroffen leghennenhouders hun schade kunnen verhalen op de verantwoordelijken van deze crisis acht De Becker klein. “Het is een heel ingewikkeld dossier met vertakkingen in Nederland en België. Wellicht staan we voor een jarenlange juridische procedure en het is dan maar de vraag of er bij de schuldigen dan nog een financiële vergoeding te rapen valt”, aldus de Boerenbondvoorzitter die in dat kader wees op het belang van tegemoetkomingen vanuit de overheid en Europa.

Op de vraag van Annelies Beck of de druk die er is om heel snel heel veel te produceren niet mee aan de basis ligt van deze fraude, antwoordt De Becker ontkennend. “De aanwezigheid van bloedluizen heeft niets te maken met het productiemodel. Ook bedrijven met vrije uitloop, biobedrijven of particulieren met kippen krijgen te maken met bloedluizen. Het is ook een typisch leghennenprobleem omdat deze dieren 13 maanden in de stal blijven, terwijl dit voor braadkippen slechts zes weken is.”

Het Voedselagentschap heeft volgens de Boerenbondvoorzitter goed werk geleverd. “De vraag of het agentschap bij landbouw of volksgezondheid thuishoort, vind ik in deze kwestie niet relevant. In de contacten met pluimveehouders stel ik vast dat het FAVV steeds de volksgezondheid vooropgesteld heeft en dat het krachtdadig en strikt is opgetreden”, besluit De Becker.

Vragen over de fipronilcrisis? Alle antwoorden zijn terug te vinden op de website van het FAVV

Bron: deredactie.be

Beeld: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Volg VILT ook via