nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.03.2017 FrieslandCampina blikt terug op turbulent jaar

De melkprijs voor de leden-melkveehouders van de coöperatie FrieslandCampina daalde het afgelopen jaar met 6,9 procent naar 32,26 euro per 100 kilo melk. Bovenop de lagere garantieprijs voor hun melk kunnen de leden wel nog een nabetaling van 3,44 euro per 100 liter melk verwachten. Die prestatietoeslag en uitgifte leden-obligaties ligt 2,5 procent lager dan een jaar eerder, doordat de melkaanvoer sterker is toegenomen dan de winst van FrieslandCampina. Bij de voorstelling van de jaarresultaten blikte topman Roelof Joosten terug op een turbulent jaar. "In de eerste helft van 2016 was het aanbod van melk in de Europese Unie zo groot dat basisproducten slechts onder de kostprijs verkocht konden worden", legde hij uit.

In 2016 boekte FrieslandCampina 5,5 procent meer winst, op een omzet die 1,9 procent lager was dan in 2015. De nettowinst kwam uit op 362 miljoen euro, bij een omzet van 11 miljard. Er werd meer zuivel verkocht, maar tegen gemiddeld lagere prijzen bij ongunstige wisselkoersen. Desondanks steeg de winst door het marktherstel voor basisproducten in de tweede jaarhelft en de lagere inkoopkosten. Daarnaast trok de verkoop van producten met een hoge toegevoegde waarde aan in Azië, zoals de Friso-kindervoeding voor de Chinese markt. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 7,1 procent toe naar 10,8 miljard kilo. De hogere melkproductie werd vooral gebruikt voor de productie van meer boter en melkpoeder zodat ook het volume basisproducten groeide.

De Nederlandse zuivelcoöperatie heeft zijn garantieprijs begin deze maand met een euro verhoogd naar 36 euro per 100 kilo. Over het jaar 2016 komt de melkprijs voor de leden-melkveehouders uit op 32,26 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Ten opzichte van 2015 (34,64 euro) is dat een afname met 6,9 procent. De coöperanten kregen nu te horen dat daar een prestatietoeslag van 2,19 euro en ledenobligaties ter waarde van 1,25 euro bovenop komen. Melkveehouders die gedurende ten minste 120 dagen hun koeien minstens zes uur in de weide laten grazen, hebben bij FrieslandCampina recht op een weidegangtoeslag van 1 euro per 100 kilo melk. Voor het jaar 2017 wordt die toeslag verhoogd naar 1,5 euro. Op bijna acht van de tien bedrijven wordt weidegang toegepast. Dat aantal neemt nog toe.

Topman Roelof Joosten kijkt terug op een turbulent jaar waarin vooral de eerste jaarhelft een financiële tegenvaller was. "In Afrika en het Midden-Oosten is de politieke en economische instabiliteit toegenomen. Het protectionisme in de wereld neemt toe. In de eerste helft van 2016 was het aanbod van melk in de Europese Unie zo groot dat basisproducten slechts onder de kostprijs verkocht konden worden. Vanaf mei herstelde de zuivelmarkt zich enigszins als gevolg van de afnemende melkproductie in een aantal Europese landen en de relatief lage voorraden bij afnemers. FrieslandCampina heeft hierop ingespeeld door tijdig prijsverhogingen door te voeren in het kaas- en botersegment.”

Voor 2017 verwacht FrieslandCampina dat de melkproductie in de Europese Unie nog iets zal stijgen. In Nederland wordt er een daling verwacht vanwege de inkrimping van de veestapel om de fosfaatreductie te realiseren. De vraag naar zuivelproducten in Europa zou stabiel tot licht dalend blijven, enkel in Azië en met name in China wordt een lichte groei verwacht. China en Zuidoost-Azië waren ook in 2016 al de groeimarkten want de zuivelverkoop in Afrika kwam sterk onder druk te staan door economische ontwikkelingen en negatieve valuta-effecten. Daar houdt FrieslandCampina, net als in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, rekening met een verdere afname van de vraag. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is het de verwachting dat de prijzen voor basiszuivelproducten zullen blijven schommelen rond het niveau van eind 2016-begin 2017.

FrieslandCampina is één van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, met meer dan 18.906 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België. De groep stelt in ons land 1.540 mensen tewerk, in Aalter, Bornem, Bree, Genk en Lummen en het commerciële hoofdkwartier in Destelbergen.

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Beeld: FrieslandCampina

Volg VILT ook via