nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2018 FrieslandCampina zet rem op melkleveringen

De Nederlandse zuivelreus FrieslandCampina wil met zijn melkveehouders afspraken maken over het volume van de melkaanvoer. Als het van FrieslandCampina afhangt komt er een rem op de aanvoer. Boeren die meer melk leveren dan het bedrijf als zuivel op de markt kwijt kan, krijgen 10 cent per kilo melk minder uitbetaald. Tegelijkertijd moet de melkproductie ook duurzamer via een nieuwe gecertificeerde Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat. Het nieuwe plan moet ingaan vanaf januari 2019.

FrieslandCampina gaat de komende maanden met zijn melkveehouders samenzitten om zijn nieuwe aanpak te bespreken. Die omvat een ambitieus plan om de melkproductie te verduurzamen. De nieuwe Top-Zuivellijn moet resulteren in zuivel met een lage CO2-equivalent en hoge scores op het vlak van dierenwelzijn en biodiversiteit. Tegelijk voldoet de nieuwe richtlijn ook aan alle eisen op het vlak van weidegang en de nieuwe standaard voor grondgebondenheid, die onder meer bepaalt dat een melkveebedrijf in 2025 minimaal 65 procent van het eiwitrantsoen van eigen land of de directe omgeving moet halen.

Minstens even opvallend zijn de “groeiafspraken” die gemaakt zullen worden met de melkveehouders. Die bevatten een vooraf overeengekomen volume dat gebaseerd is op de marktgroei. Overschrijdt de melkveehouder dat volume dan verliest hij 10 cent per kilo. Eerder ondernam FrieslandCampina pogingen om de aanvoer te beperken omwille van capaciteitsproblemen in de verwerking en in het kader van de fosfaatrecht. De vraag hoe sterk de melkveehouders hun productie zullen mogen opdrijven, zal dus sterk afhankelijk zijn van de marktgroei die het bedrijf kan realiseren.

“Duurzame melk loont, daarvan zijn wij overtuigd”, aldus voorzitter Frans Keurentjes over de nieuwe Top-Zuivellijn. “Als een van de toonaangevende zuivelcoöperaties in de wereld vragen wij om die reden onze leden zich versterkt in te zetten op de vraag naar duurzamere en speciale melkstromen. Naast de hogere beloning voor duurzaamheid willen we gebalanceerd en marktgericht groeien. Hiermee creëren we een coöperatie, waarin ook een volgende generatie melkveehouders een toekomst heeft.” 

Bron: eigen verslaggeving / Leeuwarden Courant

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via