nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.02.2018 "Fruittelers kunnen niet zonder Waalse PWA-plukkers"

Boerenbond vraagt een oplossing voor de Waalse PWA'ers die in Vlaanderen komen werken. Op 1 januari heeft Vlaanderen het PWA-stelsel vervangen door het systeem van 'wijk-werken': daarbij werd het aantal toegelaten werkuren sterk verminderd van 150 tot 60 uren per maand. Omdat in Wallonië het PWA-stelsel blijft bestaan, vraagt de landbouworganisatie zich af of de Waalse PWA'ers nog aan de slag kunnen blijven op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Meer dan 80 procent van de PWA’ers die vandaag in de Limburgse fruitteelt werken, komen uit Wallonië.

In haar editoriaal in ledenblad Boer&Tuinder betreurt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dat de Vlaamse overheid de mogelijkheid om 150 uren per maand te presteren, niet behouden heeft voor wijkwerkers. "De Vlaamse regering wou hier niet op ingaan omdat de doelstelling van de wijkwerking anders is. Het gaat om een tijdelijk traject om mensen naar een meer vaste tewerkstelling te begeleiden. Zelfs op onze vraag naar een overgangsperiode van twee jaar wilde men niet ingaan", aldus De Becker.

Boerenbond heeft voor de bevoegde overheden samen met BelOrta, de grootste coöperatieve groente- en fruitveiling van ons land, een dossier opgemaakt om de ernst van de situatie aan te tonen. "Een kleine bevraging maakt duidelijk dat meer dan 80 procent van de PWA'ers die vandaag in de Limburgse fruitteelt werken, uit Wallonië komt. Het is belangrijk zowel voor de Limburgse fruittelers als voor de Waalse arbeidskrachten om de mogelijkheid open te houden. Hetzelfde geldt trouwens voor de groenteteelt, al gaat het daar over kleinere aantallen", aldus De Becker.

Bron: Boer&Tuinder / Belga

Volg VILT ook via