nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.07.2017 Fruittelers met eis om Rusland-compensatie naar Brussel

Op 8 augustus 2017 zal het drie jaar geleden zijn dat de handelsboycot van Rusland voor Europese landbouw- en voedingsproducten is ingegaan. Veel fruittelers kunnen zich nog levendig de dag herinneren dat het nieuws bekend geraakte. Door de verlenging van de Europese sancties tegen Rusland, en de kordate reactie daarop van president Poetin, rest er weinig hoop op een hervatting van de handel. Voor Belgische fruittelers die hun belangrijkste afzetmarkt voor peren verloren, blijft dat een drama. Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) laat dit niet rusten en ging samen met het actiecomité ‘Politiekers geef ons Rusland terug’ op bezoek bij de liberale fractieleider in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, en de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani.

Wie denkt dat het verlies van Rusland als afzetmarkt onderhand wel verteerd is in de Belgische fruitsector heeft het mis. De inspanningen om alternatieve afzetmarkten te vinden, zijn fors opgedreven maar dat kan in zo’n korte tijd het grote verlies van Rusland niet goedmaken. In het jaar voor de boycot vonden meer dan 90.000 ton Belgische peren hun weg naar Rusland, dat daarmee de belangrijkste afnemer was. Voor Belgische appels waren de Russen dat jaar onze vierde belangrijkste klanten, na de buren uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Appeltelers voelen nog harder dat de markt uit zijn voegen is gebarsten omdat ook de grote concurrenten uit Polen hun appels niet langer in Rusland kunnen verkopen.

“Het is heel belangrijk dat we blijven inzetten op nieuwe exportmarkten”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans, al blijft ze realistisch. “Op dit moment staan de nieuwe exportmarkten zoals Canada, India en China, slechts in voor vier procent van wat we vroeger naar Rusland exporteerden. Deze nieuwe markten kunnen Rusland dus niet vervangen. Het belangrijkste is dat de verkoop in Rusland op een zeker moment terug kan hervatten.” De politica, die in Sint-Truiden als schepen bevoegd is voor fruitteelt, trok met een delegatie van het actiecomité ‘Politiekers geef ons Rusland terug’ naar het Europees Parlement. Daar hebben zij Guy Verhofstadt en parlementsvoorzitter Antonio Tajani ontmoet.

Hilde Vautmans: “Het waren twee absoluut zinvolle ontmoetingen om te praten over het compenseren van de getroffen fruittelers. Een tweede belangrijk punt is de toekomst. Hoe kunnen we de relaties tussen de EU en Rusland normaliseren? Met Tajani hadden we een heel boeiende discussie die natuurlijk verder ging dan de Truiense fruittelers en waarbij ook hun Italiaanse collega’s ter sprake kwamen. Heel belangrijk is dat de voorzitter van het Europees Parlement zijn steun heeft uitgesproken om de mondelinge vraag van compensaties te agenderen in een debat in de plenaire vergadering zowel met landbouwcommissaris Phil Hogan als met Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.”

Hoe hoog de nood is, blijkt uit de getuigenis van enkele leden van het actiecomité die mee naar het Europees Parlement trokken. Volgens fruitteler en -exporteur Kris Wouters uit Geetbets verslechtert de marktsituatie nog. “We gaan nu het vierde seizoen in van de Russische sancties en er is nog steeds niets veranderd. Het belangrijkste dat uit de gesprekken van vandaag is gekomen, is de belofte dat de compensaties voor de geleden schade op de Europese agenda zullen komen.” Jos Claes, ondervoorzitter van producentenorganisatie New Green, vreest voor menselijke drama’s omdat veel kleine telers geen financiële buffer meer hebben.

Fruitteler Piet Porreye uit Sint-Truiden durft enkel hopen op financiële compensaties want noch Europa, noch Rusland lijken in het politieke dispuut tot een knieval bereid. “Al zijn er sinds Trump geen zekerheden meer in de politiek.” Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt is één van de Europarlementsleden die sterk vasthoudt aan de naleving van de Minsk-akkoorden over Oekraïne. Na het onderhoud tussen het Europarlementslid en het actiecomité kan Porreye daar begrip voor opbrengen: “Verhofstadt wil net zoals een meerderheid in het Europees Parlement niet toegeven aan Rusland. Of het nu de koppigheid dan wel het gezond verstand is dat zegeviert, laat ik in het midden maar de Europese politici moeten goed beseffen dat landbouw, en fruitteelt in het bijzonder, opdraaien voor de kosten van deze handelsoorlog. De wapens zijn in dit geval peren. Ze kosten geld zodat wij hen de rekening presenteren. De exportcijfers voor en na de boycot liegen er niet om, wij schatten ons verlies op 10 eurocent per kilo peren.”

Met de 70 miljoen euro die de Europese Commissie de komende 12 maanden vrijmaakt om fruit uit de markt te nemen, is de Truiense fruitteler niet tevreden. Door de fruitsector toe te staan dat 117.045 ton appels en peren bestemd worden voor voedselhulp of biomassa (diervoeder, biogas, compost), hoopt EU-commissaris Phil Hogan de druk op de prijs te verlichten. Voor België gaat het om net geen 22.000 ton hardfruit. Een maatregel die zijn doel mist volgens Porreye omdat de gemeenschappelijke marktordening nog weinig ruimte laat voor marktinterventie. Hij rekent daarom op het Europees Parlement: “Daar groeit het besef omtrent de kostprijs van de handelsoorlog. Het verlies van Rusland maak je niet goed met exportmogelijkheden naar Brazilië, Canada of Japan want elke exporteur weet dat een nieuwe markt aanboren al gauw tien jaar vergt. Het duurt een hele tijd alvorens exportvolumes op niveau zijn, maar intussen hangen onze peren wel aan de bomen.”

De fruitteler voegt er wel aan toe dat hij tevreden is met de inspanningen die op vlak van export gebeuren. Tot die hun vruchten afwerpen, zijn Europese compensaties op hun plaats. En zullen spandoeken met de boodschap ‘Politiekers geef ons Rusland terug’ de beleidsverantwoordelijken daaraan herinneren. Piet Porreye: “Toen de boycot afgekondigd werd, dachten we dat het voor een periode van zes maanden of een jaar zou zijn. Nu lijkt het er stilaan op dat de handelsoorlog even lang zal duren als het presidentschap van Poetin. Ondertussen investeert de autoritaire leider in de Russische landbouw, ook in de fruitteelt.” Van de mokerslag die de boycot was, is de fruitsector tot op vandaag niet hersteld. Het “kort maar krachtige signaal” dat het actiecomité van fruittelers overbracht in het Europees Parlement past in hun strijd voor EU-compensaties voor een ganse fruitsector.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via