nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.08.2017 Fruittelers ook dit jaar weinig redenen tot juichen

De komende appeloogst wordt een drama, zo klinkt het in koor vanuit de Hagelandse fruitstreek. Door de harde vorst in het voorjaar zijn er volgens de ramingen tot 80 procent minder appels dan normaal, en ook bij de peren is de schade groot. Ook in onze buurlanden heeft de vorst lelijk huis gehouden, al blijken de verliezen daar toch iets lager te liggen. Hoe dan ook ziet het er naar uit dat door het lagere aanbod de prijs hoger zal liggen. “Maar zelfs al verdubbelt de prijs van appels, dan nog blijft het een slecht seizoen”, aldus fruitteler Gert Vanhellemont. 

In de nacht van 19 op 20 april daalde de temperatuur zo fors onder het vriespunt dat zowel appel-, peren- als kersentelers hun oogst op enkele uren gedecimeerd zagen. Tot 80 procent van de appeloogst zou teniet zijn gedaan. "Bij ons is dit zeker het geval", zegt fruitteler Gert Vanhellemont. "Ook bij de peren is de schade groot." Toch is er nog iets beter nieuws bij de peren. "Hier zijn grote verschillen te merken tussen de variëteiten en de ligging van de percelen. Volgens de ramingen kan het verlies daardoor schommelen tussen 20 en 70 procent", aldus Vanhellemont.

"Er werd gezegd dat de rest van Europa ook hard getroffen werd door de vorst, gaat Vanhellemont verder. “Dat is ook het geval, maar bij de raming voor de nieuwe oogst, blijkt toch wel dat Vlaanderen het hardst getroffen werd. Vooral bij de appelen zijn de verschillen enorm. Zoals eerder gezegd, is de oogst in Vlaanderen aanzienlijk lager bij appels terwijl dit bij de ramingen in Nederland -26 procent, Polen -30 procent en Frankrijk -20 procent is."

Door dit alles verwachten de fruittelers wel dat de prijzen dit seizoen sterk zullen stijgen bij de appels. "Alleen stijgt onze kostprijs per appel ook aanzienlijk", zo zegt Vanhellemont. "We moeten nu immers onze vaste kosten verdelen over een veel kleinere oogst. Met andere woorden: zelfs al verdubbelen de prijzen dit jaar, dan nog zal dit voor ons een slecht seizoen worden bij de appels. Een lichtpuntje: we zijn er wel van overtuigd dat de appels kwalitatief zeer lekker van smaak zullen zijn."

"De maat van de appelen zal ook wat dikker uitvallen”, aldus nog Vanhellemont. “Omdat er minder appelen aan de bomen hangen, zullen er meer dikke appelen zijn. Wat dus niet wil zeggen dat er helemaal geen kleine appelen aan de bomen hangen. In België verkiest men een handappel, maar die zullen er dit jaar dus minder zijn. We zullen daarom proberen de Vlamingen warm te maken om ook eens een dikke appel te eten. Hoeveel groter ze zullen zijn, is nu nog moeilijk te zeggen. Dat hangt af van het weer in de komende weken. En als blijkt dat we dit jaar enorme appelen oogsten, lanceren we de 'familieappel'!"

"Door de vorst van het voorjaar zullen er minder peren zijn, maar hoeveel is moeilijk in te schatten", vult perenteler Luc Borgugnons uit Kortenaken aan. "Na de vorst hebben we nog droogte gehad, waardoor de peren waarschijnlijk kleiner zullen uitvallen dan andere jaren. En nog een derde punt is dat eind augustus de peren al oogstklaar zullen zijn. Hierdoor is de groeiperiode heel kort. Dit is dus een min-min-minverhaal. Sinds de Ruslandcrisis hebben we helaas nog niet veel positief nieuws mogen ontvangen. Laat ons hopen dat de prijs dit jaar eens een plusverhaal wordt. Dat is de enige hoop die we nog hebben voor de peren."

Ondertussen meldt ook het Proefcentrum Fruitteelt dat de peren dit jaar vroeger geoogst zullen worden dan voorgaande jaren. Het proefcentrum verwacht kleinere, maar wel lekkere peren. "De peren hebben veel zon gezien, waardoor het suikergehalte toch heel goed zit", zo klinkt het. "Qua dikte zijn de peren van dit jaar te vergelijken met de peren van een twintigtal jaar geleden: dunner en langer. De nachtvorst en de koude nadien betekende een rem van 10 dagen op de groei, en ook de droogte die erop volgde heeft de groei gedrukt."

"We merken op dat waar beregening werd toegepast als bescherming tegen nachtvorst, de dikte minder verschilt met andere jaren", aldus Ann Gomand, onderzoeker van pcfruit. "Met beregening wordt een ijslaagje gevormd rond de bloesem waarbij stollingswarmte vrijkomt. Deze peren zijn na de vorst gewoon blijven doorgroeien en behalen hierdoor een betere vruchtmaat. Daarnaast is er dit jaar ook een duidelijk voordeel van irrigatie op de vruchtmaat. Door geregeld water te geven hebben de bomen minder te lijden gehad van de droogte en zijn de peren hierdoor dikker. De telers hebben de afgelopen weken ook hard gewerkt om de te kleine vruchten van de bomen te halen, maar dit is niet voldoende om de goede vruchtmaat te behalen." 

Bron: Het Laatste Nieuws / pcfruit

Volg VILT ook via