nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2017 FWA stelt 'duraphyto' voor in plaats van 'zéro phyto'

Waalse boeren worden ongemakkelijk bij het idee dat hun overheid meent dat ze het tegen 2030 zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen kunnen stellen. De ministers van leefmilieu en landbouw, respectievelijk Carlo Di Antonio en René Collin, vinden elkaar in de zogenaamde ‘zéro phyto’-aanpak. Landbouworganisatie FWA stelt daar ‘duraphyto’ tegenover en heeft de eigen visie toegelicht in het Waals Parlement. “We streven een gebruik na dat zowel ecologisch, sociaal als economisch duurzaam is”, klinkt het. FWA hoopt dat de overheid zijn communicatie wil bijstellen want nu krijgt het grote publiek de indruk dat boeren zich bezondigen aan overmatig pesticidengebruik.

Tijdens het bezoek van premier Charles Michel aan een boerderij in Corroy-le-Grand was gewasbescherming één van de thema’s die aangekaart werden. De gastheer, landbouwer Philippe Janssens, heeft het gevoel dat hij zich tegenover omwonenden meer en meer moet verantwoorden voor het uitvoeren van bespuitingen. Volgens landbouworganisatie FWA heeft de Waalse overheid daar zelf schuld aan door in sensibiliseringscampagnes voor particulieren bestrijdingsmiddelen af te schilderen als vergif. Voor professionelen is er bovendien het ‘zéro phyto’-plan dat streeft naar een reductie en een nulgebruik in 2030.

FWA vindt dat onrealistisch als lange-termijn-doelstelling, en kaartte in het Waals Parlement aan dat de sector door deze aanpak ook opgezadeld wordt met een imagoprobleem. “Verlaat het concept ‘zéro phyto’ en praat in plaats daarvan over ‘duraphyto’, over een gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat de drie pijlers van duurzaamheid omarmt”, zo verklaarde FWA tijdens een gezamenlijke zitting van de milieu- en landbouwcommissie. Ook werd er aangedrongen op luisterbereidheid en overleg. En liefst voor een actieplan als ‘zéro phyto’ de wereld wordt ingestuurd want nu krijgt het grote publiek volgens FWA de indruk dat boeren onverantwoord veel pesticiden gebruiken.

Opdat de plannen van de overheid ernstig genomen zouden worden door de sector vindt de landbouworganisatie het belangrijk dat boeren geloofwaardige alternatieven voor bestrijdingsmiddelen aangeboden krijgen zodat ze hun bedrijfsvoering op een duurzame manier kunnen voortzetten. Daartoe moeten vertegenwoordigers van de landbouwsector, het wetenschappelijk en praktijkonderzoek, de voedingsindustrie en de handel de koppen bij elkaar steken. Voor onderzoek naar de alternatieven zou ook meer geld vrijgemaakt moeten worden.

FWA hoopt voorts dat de Waalse overheid de imagoschade wil goedmaken door een communicatiecampagne te ondersteunen die in de verf zet welke goede praktijken landbouwers reeds toepassen bij de bescherming van hun gewassen. De recente verklaringen van federaal landbouwminister Willy Borsus over glyfosaat en die zijn Waalse collega Carlo Di Antonio over neonicotinoïden tonen volgens de landbouworganisatie dat de sector meer dan ooit waakzaam moet zijn voor de richting waarin men de landbouwpraktijk wil sturen. “De dag dat er geen landbouwers meer zijn in Wallonië, zullen we ingevoerde producten eten waarvan te vrezen valt dat ze aan veel minder strenge normen voldoen dan degene die onze landbouwers vandaag reeds respecteren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via