nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.12.2017 GAIA vindt in Pamela Anderson bondgenoot in bontstrijd

Dierenrechtenorganisatie GAIA, nooit verlegen om een stunt, schakelt met Pamela Anderson een Amerikaanse celebrity in om Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts te bewegen tot een verbod op pelsdierhouderij. Weyts kondigde zo'n verbod al meermaals aan. “Ik was zeer opgetogen dat mijn vrienden van PETA en GAIA mij lieten weten dat u een lans brak voor een verbod op de pelsdierhouderij in Vlaanderen,” schrijft de actrice, “maar nu is er nog steeds geen wet die deze wrede industrie verbiedt.” De actie is Ben Weyts niet ontgaan, zo blijkt uit de cartoon die de minister deze week uitstuurde met zijn nieuwjaarsboodschap.

In een ultieme poging om pelsdierhouderij in Vlaanderen te laten verbieden, vroeg GAIA aan de Amerikaanse beroemdheid Pamela Anderson om een brief te schrijven aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Daarin drukt ze haar bezorgdheid uit over het ontbreken van een concreet voorstel van zijn kant om de kweek van pelsdieren te verbieden. Begin december kondigde hij in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement aan dat hij dat nog voor het jaareinde zou doen.

"Elke dag dat dergelijke wetgeving wordt uitgesteld, is een dag vol ellende voor meer dan 200.000 nertsen in de Vlaamse kwekerijen, waar ze in gevangenschap, dicht opeengepakt in een kleine kooi, na een leven vol leed en frustratie gedood worden voor een modegril die niemand nodig heeft, en steeds minder mensen willen”, schrijft Anderson. “Kom alstublieft uw engagement voor een wettelijk verbod na en stel niet langer uit”, drukt ze Ben Weyts op het hart.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch wijst op de hoogdringendheid: “Nertsenhouders voelen de bui hangen en willen snel nog uitbreiden. Vier kwekers kregen na een aanslepende juridische procedure uiteindelijk groen licht en mogen uitbreiden, ondanks dat minister Joke Schauvliege telkens weigerde. De Raad van State verwierp telkens het verwijzen naar een beleidsintentie (in dit geval de aankondiging van een wettelijk verbod), waarop de minister zich beriep, als weigeringsgrond. Enkel een klaar en duidelijk wettelijk verbod kan die tendens stoppen.”

Een verbod op pelsdierhouderij komt in de praktijk neer op het verbieden van nertsenkwekerijen want andere dieren worden in Vlaanderen niet voor hun pels gehouden. Dit jaar zal het er niet meer van komen, maar minister Weyts heeft het wel op zijn  to-do-lijstje voor 2018 gezet. Op vlak van dierenwelzijn kan hij na 2017 twee prangende dossiers van zijn lijstje schrappen: onverdoofd slachten, al wordt het verbod aangevochten door de andere geloofsgemeenschappen, en blokstaarten waarvoor nu een verbod zonder achterpoortjes geldt. Op de eindejaarscartoon van de minister prijkt de ravissante verschijning van Pamela Anderson, wat erop wijst dat de brief die ze samen met GAIA schreef goed is toegekomen op zijn kabinet.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Ben Weyts

Volg VILT ook via