nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.07.2018 “Gebruik het beschikbare water met verstand!”

Door de aanhoudende droogte roept het Departement Landbouw en Visserij alle land- en tuinbouwers op om “verstandig, oordeelkundig en efficiënt om te gaan met het beschikbare water”. De voorbije weken bleef de neerslag in heel Vlaanderen uit en ook de volgende zeven à tien dagen geven de voorspellingen volop droog en warm weer, waardoor het op verschillende plaatsen in Vlaanderen erg droog is. “Er zijn op dit moment nog geen grote watertekorten maar waakzaamheid is nodig”, klinkt het.

Water is een onmisbare productiefactor voor de land- en tuinbouw, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. De droogte houdt echter nog even aan, dus daarom roept het Departement Landbouw en Visserij op om “zoveel mogelijk alternatieve waterbronnen zoals hemelwater, ondiep grondwater, oppervlaktewater, enz. in functie van de toepassing op het bedrijf” te gebruiken, en geeft het op z’n website een aantal preventieve maatregelen met direct effect, zowel algemeen als sectorspecifiek. Het departement herhaalt op de pagina ook een reeks maatregelen die land- en tuinbouwers proactief kunnen nemen, voor een effect op langere termijn.

Momenteel staat de actuele droogtetoestand op waakniveau (geel). De stand van zaken en meer informatie hierover is op te volgen op de pagina van de Vlaamse droogtecommissie en via Waterinfo.be.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via