nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.12.2018 Gebruik van koper als gewasbeschermer langer toegestaan

Koperverbindingen, inclusief kopersulfaat, zijn in de Europese Unie goedgekeurd als bactericiden en fungiciden, hoewel het een stof is die “zorgwekkend is voor de volksgezondheid of het milieu", volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Het gebruik van koper als gewasbeschermer zou binnen de EU oorspronkelijk op 31 januari 2019 vervallen, maar de toelating wordt vanaf 1 januari 2019 met zeven jaar verlengd. Het besluit voor deze verlenging tot eind 2025 werd genomen door SCoPAFF, het permanent comité waarin experten in gewasbescherming zetelen namens de lidstaten.

Hoewel de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de toxiciteit van koper bevestigt, blijft het gebruik ervan toegelaten in de EU. “De mogelijke opeenhoping van koper, een niet-afbreekbaar zwaar metaal, in de bodem kan risico's opleveren voor landbouwers, vogels, zoogdieren en bodemorganismen, alsook voor het milieu in ruimere zin”, aldus EFSA. Momenteel zijn er echter geen alternatieve oplossingen beschikbaar voor biologische boeren die voor het bio-lastenboek toelaatbare fungiciden inzetten bij de productie van aardappelen, druiven, tomaten en appels.

Europese boeren zijn al begonnen oplossingen te zoeken om hun kopergebruik te verminderen en alternatieven te vinden en willen daarom een overgangsperiode. Tussen nu en eind 2025 is het toegestaan om per hectare in totaal maximaal 28 kilo koper te gebruiken. Dit komt overeen met een jaarlijkse hoeveelheid van vier kilo per hectare.

Bron: AgriHolland

Volg VILT ook via